Mobilmeny.
Lotteri

Lotteritillstånd

Lotteri är ett spel där slumpen avgör vem som vinner. Att köpa lotter går ut på att vinna pengar eller saker. Det finns både förhandsdragna och efterhandsdragna lotterier. Lotterier får inte hållas av andra anledningar än att spela spelet, exempelvis så får spelet inte användas för att värva medlemmar, locka besökare till olika arrangemang eller affärer och så vidare.

Lotteridefinition

Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri hänförs

 1. Lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden
 2. Marknads- och tivolinöjen
 3. Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en ”svensk juridisk person som är en ideell förening” och som:

 1. Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
 2. Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 3. Inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak
 4. Och för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges om:

 1. Värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde
 2. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs
 3. Och det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga

Lotterier som kräver registrering

En sådan sammanslutning som avses i förutsättningarna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod.

Vem utfärdar lotteritillstånd?

 • Lotteriinspektionen ger tillstånd till rikslotterier, det vill säga lotterier som arrangeras i mer än ett län.
 • Länsstyrelsen ger tillstånd till regionala lotterier, det vill säga lotterier som arrangeras i mer än en kommun inom ett län.
 • Kommunen ger tillstånd till kommunala lotterier, det vill säga lotterier som arrangeras inom en kommun.

I Bollebygds kommun är det bildnings- och omsorgsnämndens kultur och fritidsenhet som ansvarar för lokala lotteritillstånd. Har du frågor kontakta lotterihandläggaren. Kontaktuppgifter finns i högerkolumnen.

Tillstånd för lotteri i Sverige

Den svenska spel- och lotterimarknaden är restriktad till föreningslivet, hästsporten och staten. Med den tillståndsbegränsningen hoppas man i Sverige att de pengar som samlas in av spelen ska gå till bra, förbättrande och praktiska ändamål. Att lotteri och småspel är viktiga i att lyfta och stärka föreningslivet har både riksdag och regering uttryckt vid flera tillfällen.