Mobilmeny.
Häst på en äng

Djur och djurhållning

I Bollebygds kommun behöver du inte ha tillstånd för att ha djur inom detaljplan.

Det man ska tänka på innan man skaffar djur är att man har skyldighet enligt miljöbalken att inte skapa olägenhet för sin omgivning med sin djurhållning. Har du funderingar eller ytterligare frågor kan du kontakta bygg- och miljöenheten.

När krävs tillstånd?

Du måste söka tillstånd enligt djurskyddslagen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

På följande sidor kan du läsa mer om hur du ska hantera och förvara hästgödsel, vad du behöver tänka på vid nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur samt hantering av vilda djur.

Anmälan om djur som far illa

Länsstyrelserna har ansvaret för djurskyddstillsynen. Det innebär bland annat att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen.

Ring och rådgör med Länsstyrelsens djurskyddstelefon 010-224 50 50 om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla.