Mobilmeny.

Ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det finns OVK-protokoll för byggnader, hos kommunens Samhällsbyggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Läs mer: Boverkets.se Länk till annan webbplats.