Mobilmeny.

Skyltning

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar. Bygglovsplikten regleras i plan- och byggförordningen.

Inom område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Enligt kommentarer till äldre bygglagstiftning har målning på husvägg, plank eller liknande ansetts vara skylt. Till skylt bör inte räknas affisch men däremot anslagstavla för uppsättning av affischer. Inte sällan kan skyltar samtidigt utgöra ljusanordningar.

Skyltar

Skyltar längs vägar som exempelvis en informationstavla med orienteringskarta över ett industriområde eller med turistinformation om en ort eller kommun är bygglovspliktiga. Vägmärken som vanligtvis uppsätts av en väghållare, ska följa vägmärkesförordningen och kräver inte bygglov. 

Det kan krävas tillstånd av väghållningsmyndigheten eller Länsstyrelsen för skyltar intill en väg. Bestämmelser om skyltar finns i ett flertal andra lagar och förordningar, exempelvis väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Ljusanordningar

Ljusanordningar av strålkastarkaraktär med stark ljusspridning fordrar lov. Exempel på sådana ljusanordningar är belysning på idrottsplatser, parkeringar, hamnområden eller en anordning för fasadbelysning. Belysning av motionsspår har enligt Regeringsrätten däremot inte ansetts kräva bygglov. Normala gatubelysningsanordningar kräver inte bygglov.