Mobilmeny.

Ungdomsrådet

Känner du till att det finns ett ungdomsråd i Bollebygds kommun?

Ungdomsrådet syftar till att ge barn och ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor, kommunens utveckling och att stimulera intresset för demokrati och politik. För att öka barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka är ungdomsrådet involverade i flera kommunla planerings- och beslutsprocesser:

- Ungdomsrådet är remissinstans när samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram nya detaljplaner eller planprogram. Barn och ungas perspektiv är viktiga i stadsplaneringen.

- Ungdomsrådet beslutar varje år om 100 000 kronor i demokratiprocessen.

- Ungdomsrådet tar in nomineringarna till det årliga demokratistipendiet för barn och unga och föreslår till politikerna vem som ska tilldelas demokratistipendiet.

Ungdomsrådet har också möjlighet att väcka förslag, ställa frågor eller framföra synpunkter. Hur kommunen tar hand om sådana förslag avgörs från fall till fall beroende på frågans innehåll.

Vem kan bli medlem i ungdomsrådet?

För att bli medlem krävs att du bor i Bollebygds kommun. Du kan vara med från den dag du börjat i årskurs 7 fram tills 18-års dagen. Alla medlemmar i ungdomsrådet ska tillsammans verka för alla kommunens barn och ungdomar.

Om du vill veta mer om ungdomsrådet eller hur du, din klass eller skola kan vara med och påverka, mejla till Ungdomsrådet

Ledamöter i ungdomsrådets styrelse

Elias Wennerlund, Maja Hölsö, Emanuel Andreasson, Erik Verhagen, Mateusz Bialek, Christian Eloniemi, Agnes Lönnblad och Felicia Ahlgren.  

Anteckningar från ungdomsrådets möten 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ungdomsrådets möte 22-01-31.pdf , 349.7 kB, öppnas i nytt fönster. 349.7 kB 2022-02-01 13.51
Ungdomsrådets möte 22-03-08.pdf , 368 kB, öppnas i nytt fönster. 368 kB 2022-03-09 10.24
Ungdomsrådets möte 22-04-04.pdf , 293.8 kB, öppnas i nytt fönster. 293.8 kB 2022-04-04 16.49