Mobilmeny.
Företag längs motorvägen

Fakta om näringslivet

I vår kommun finns det över 1 000 företag. Vår kommun är oerhört rik på småföretag och vi har även en hög nyföretagsamhet. De flesta företag är enmans- eller fåmansföretag, vilket innebär att mer än var tionde kommuninvånare är företagare.

De största branscherna i vårt område är jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggverksamhet. Även verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik samt handel är stora branscher.

Några av kommunens större företag är Flügger AB, Hultafors Group AB och Hammar Maskin.

Näringslivets utveckling

UC näringslivsanalys görs varje år och visar hur näringslivet har utvecklats i kommunen under de senaste fem åren. Rapporten ger en översikt på aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Den visar även hur nyföretagandet utvecklas, sysselsättning i förhållande till antalet arbetsföra, hur många företag som tillhör en koncern och hur fördelningen ser ut på VD-poster och i styrelser när det gäller ålder, kön och bakgrund.

Under Dokument kan du läsa de senaste näringslivsanalyserna.

Företagsamhet och tillväxt

Näringslivet och företagen i vår kommun analyseras genom olika mätningar och granskningar, bland annat av Svenskt Näringsliv, Företagarna och UC. Bollebygd ligger väldigt högt när det gäller nyföretagsamhet. En hög andel av invånarna har ansvar för företag. Även företagsamheten bland kvinnor och unga är hög. Kommunen ligger även bra till när det gäller tillväxtmätningar som visar företagens omsättning, tillgångar och kreditvärdighet.

Svenskt Näringslivs rankning

Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen är en attitydsundersökning om kommunen och baseras på enkätsvar från politiker och företagare. Kommunen har som mål att klättra i rankningen och ett arbete pågår tillsammans med företagen i kommunen för ett bättre företagsklimat.