Frukostmöte för företagare

Rådgivning och nätverk

När det gäller rådgivning, hjälp och stöd för företag samarbetar kommunen med ett antal olika aktörer. Här har vi listat aktörer som vi samarbetar med.

Almi Företagspartner Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Från det att du har en idé om en innovation till att du ska starta, utveckla eller köpa företag. Almis mål är att fler innovativa idéer blir verklighet, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Läs mer om vad Almi Företagspartnerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan erbjuda på deras webbplats.

Business Sweden erbjuder utbildningar och kurser om hur man etablerar sig på internationella marknader. De har 55 egna kontor på 46 nyckelmarknader med målet att göra det lättare för svenska företag att växa internationellt och attrahera utländska investeringar till Sverige. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Läs mer om Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på deras webbplats.

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi vägen till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt. Läs mer på Connect Sverige Region Västs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drivhuset är en stiftelse som kostnadsfritt hjälper studenter och nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom gratis vägledningar, inspirerande utbildningar och en kreativ kontorsmijö. Läs mer på Drivhusets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europa Direkt Sjuhärad är Sjuhärads informationskontor när det gäller EU-frågor. Kontoret är till för att ge dig som invånare eller verksam i Sjuhärad, information och kunskap om EU samt att stimulera till debatt om EU-frågor som har betydelse för vårt område. På sin webbplats har de samlat den vanligaste informationen om EU och dess verksamhet. Europa Direkt kan hjälpa dig om du har några frågor eller funderingar kring EU och din verksamhet. Mer information hittar du på Europa Direkt Sjuhärads webbplats.öppnas i nytt fönster

Inkubatorn i Borås erbjuder innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Hos Inkubatorn får du hjälp med affärsutveckling och mycket mer därtill. Kartläggning och tillgång till möjliga finansiärer, nätverk, kontorsplats, handledning och styrelsestöd är bara några av de delar Inkubatorn erbjuder. Läs mer på Inkubatorns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IUC Sjuhärad arbetar med att främja utvecklingen hos de tillverkande industriföretagen i Sjuhärads åtta kommuner. De erbjuder kunskap, nätverk och arbetsmodeller för utveckling, tillväxt och effektivisering. Fokus är små och medelstora företag. IUC ägs av 45 industriföretag, drivs utan eget vinstintresse, med målet att Sjuhärads industriföretag ska bli ännu bättre. Läs mer på IUC Sjuhärads webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader arbetar för landsbygdsutveckling och stödjer projekt som gynnar utveckling av företag och skapar nya arbetstillfällen, nya servicelösningar och satsningar för hög livskvalitet. De lägger också stor vikt vid hållbar utveckling, minskat utanförskap och innovation. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av verktygen för att nå målen för Europa 2020 för tillväxt och jobb. Läs mer på Leader Sjuhärads webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du som företagare ha hjälp att ta fram eller utveckla ert hållbarhetsarbete? Då kan Miljöbron hjälpa er. De erbjuder olika typer av samarbeten mellan näringsliv och studenter, bland annat i form av kursprojekt, praktik, kortare uppdrag och examensarbeten. Miljöbron hjälper till att ta fram en behovsanalys och genomför rekrytering för att ni ska få så bra hjälp som möjligt.
Miljöbrons webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Proteko arbetar med att utveckla den svenska textilbranschen. Namnet står för ”Professionell textil kompetens”. De ska öka lönsamheten och kompetensen hos svenska textilföretag genom rådgivning, konsultation och utbildning. De har textil kompetens genom hela kedjan, från odling, till produktion, förädling, tillverkning, inköp och försäljning. Läs mer om vad de erbjuder för råd och stöd på Protekos webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart textiles är en del av Högskolan i Borås. De hjälpa dig som har idéer inom det textila området. De forskar kring framtidens textilier, till exempel tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla eller kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Smart Textiles är platsen där textila innovationer skapas. Med över 350 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara etablerad som en motor i svensk textilindustri, utan även som en viktig internationell aktör. Läs mer på Smart textiles webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster