Mobilmeny.
Gång- och cykelväg i Bollebygd

Cykling och cykelvägar

Kartor över de områden där nya gång- och cykelvägar ska byggas finns i högerkolumnen under Läs mer. Nedan följer en presentation av pågående utbyggnad av gång- och cykelvägar i Bollebygd.

Tyftet

I det nya bostadsområdet Tyftet - etapp två, planeras för en gång- och cykelväg som ska löpa genom bostadsområdet från Skräddargårdsvägen till Töllsjövägen. Tyftet - etapp 2 byggs 2016 och då kommer även gång- och cykelvägen anläggas.
Detta arbete är klart.

Lokes väg

Gång- och cykelvägen planeras till 2016, syftet är att sammanfoga cykelstråket från Erikstorp med Övregårdsvägen.
Detta arbete är klart.

Övergårdsvägen - Frejas väg

Ny gång och cykelväg planeras till 2017 syftet är att sammanfoga Lokes väg med Göteborgsvägen. I framtiden ska cyklisterna lätt kunna ta sig till tåg- och busstationen.
Detta arbete är klart.

Göteborgsvägen

Gång- och cykelvägen kommer löpa längs med Göteborgsvägen och planeras till 2017. Den ska sammanfoga Björnskogsvägen, Övregårdsvägen och Gästgivarevägen med Stationsvägens redan befintliga gång- och cykelvägar.
Detta arbete är klart.

Töllsjövägen - delen Tyftet – Holmen (statlig väg)

Gång- och cykelvägen planeras att löpa från avtagsvägen vid bostadsområdet Tyftet, bredvid Töllsjövägen, fram till avtagsvägen vid Holmen. Projektet samfinansieras mellan kommunen och Trafikverket. Samråd om vägplan har skett hösten 2014.
Detta arbete är klart.

Vägplan för Töllsjövägen har varit ute för granskning

Mellan 8 september och 26 september 2014 har Trafikverkets förslag till vägplan för anläggning av gång- och cykelväg utmed Töllsjövägen, delen Tyftet-Holmen, varit ute för granskning.

Gesebolsvägen i Olsfors (statlig väg)

Gång- och cykelvägen planeras löpa från korsningen Gesebolsvägen, Örelidsvägen till Skolvägen. Projektet samfinansieras mellan kommunen och Trafikverket. Samråd om vägplan har skett hösten 2014.

Plan har varit ute för granskning

Mellan 27 oktober och 14 november har ett förslag för anläggning av väg 1759, gång och cykelväg, delen Skolvägen-Örelidsvägen i Olsfors, varit ute för granskning.