Mobilmeny.
Parkering i centrala Bollebygd

Parkering

I hela kommunen är det gratis att parkera på de kommunala parkeringarna och gatorna. På vissa parkeringar gäller dock tidsbegränsningar, till exempel är det max två timmar på Gästgivaretorget i Bollebygds centrum.

Vi har två pendelparkeringar som du kan ställa bilen vid då du åker kollektivtrafik eller samåker. En vid stationen/bussterminalen i Bollebygds centrum och en vid Bollebygdsskolan. Pendelparkeringen vid skolan är oftast mindre belastad än den vid stationen. 

Eftersom det finns ett stort parkeringsbehov nära Bollebygds centrum har kommunen låtit upprätta tillfälliga parkeringsplatser på olika platser i närheten. Dessa parkeringar finns på Frejas väg, Övregårdsvägen, Odens väg och Ekedalsvägen.

På Gästgivaretorget ska p-skiva användas vid parkering. Se denna sida för mer information

Du som är rörelsehindrad kan ansöka parkeringstillstånd.