Mobilmeny.
Ihopkrupet barn i ett hörn.

Bollebygds kommun uppmärksammar ”En vecka fri från våld”

Under vecka 47, 20-26 november, uppmärksammar Bollebygds kommun det nationella initiativet "En vecka fri från våld".

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

"En vecka fri från våld" under vecka 47

Våld förekommer överallt i samhället, såväl i hemmet som på internet, i skolan, som på gator och torg. Bollebygds kommun vill belysa såväl våldets förekomst som dess konsekvenser under "En vecka fri från våld" som äger rum under vecka 47.

Vad är våld?

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att veta vad våld är. En definition är:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill."
- Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

En film om våld och förebyggande arbete

Filmen "En tillvaro fri från våld" togs från början fram av Borås Stad med stöd av Länsstyrelsen. Den beskriver våld som samhälls- och folkhälsoproblem och pekar på några viktiga utgångspunkter för att arbeta förebyggande mot våld på bred front.

Den beskriver några enkla principer för att skapa förändring och för att arbeta mot en normalisering av våld i samhället. Den trycker på vikten av tidigt förebyggande arbete, liksom vikten av att vi alla bidrar i att agera mot våld i vardagen.

Du kan se filmen längst ner på den här sidan.

Bollebygds kommuns arbete med våldsprevention

Under 2023 arbetar socialförvaltningen tillsammans med Länsstyrelsen med att kartlägga hur förekomsten av våld i kommunen ser ut. Socialförvaltningen har också startat upp en förebyggarverksamhet som arbetar i kommunen med att kartlägga och förebygga såväl brottslighet som socialt och ekonomiskt utanförskap. Utöver detta öppnar Bollebygds familjecentral den 4 december, detta i samarbete med vårdcentral, BVC och MVC.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Vidare finns en upparbetad kommunövergripande organisation för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Bollebygds kommun. Det brottsförebyggande arbetet sker i samverkan med polis, näringsliv och räddningstjänst, samt andra aktörer utifrån behov.

Det övergripande målet för arbetet är att förebygga brottslighet och att skapa en trygg kommun för alla kommunens invånare. Det läggs särskilt fokus på målgruppen barn och unga, då det är viktigt med tidiga insatser som fångar upp unga i riskzon.

Genom att arbeta förebyggande kring allt våld i samverkan, kan vi motverka att våld uppstår. På så sätt minskar vi mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader.

Vad händer under vecka 47?

Under veckan kommer detta belysas bland annat på biblioteket, på ungdomsgården, i kommunhuset och på sociala medier.

Kontakta oss

  • Är du utsatt för våld eller vet någon som är?
  • Har du frågor eller vill du ha hjälp med att leva ett liv utan våld?

Ring Socialförvaltningens mottagningstelefon, 0734-64 75 31.

Maana (tidigare Tjejjouren väst)

Maana är en stödorganisation som erbjuder stöd och hjälp via anonym chatt och app. Besök www.maana.se Länk till annan webbplats..

Kvinno- och tjejjouren i Borås

Kvinno- och tjejjouren i Borås är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bedriver en professionell verksamhet som aktivt tar avstånd från våld i nära relationer. Föreningen erbjuder skydd, stöd och preventiva insatser. Du når oss på telefon 010-45 50 365.

Nationella Kvinnofridslinjen

Nationella kvinnofridslinjen har telefontid dygnet runt på 020-50 50 50.

Utväg

Utväg erbjuder stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar eller har utövat våld, och barn och unga som har upplevt våld. Du når Utväg på telefon 070-716 09 29.

Filmen En tillvaro fri från våld