Mobilmeny.

Häckar och buskage

Som fastighetsägare är du ansvarig för att vegetationen på din fastighet (buskar och träd med mera) inte orsakar olägenheter för andra. För dig som har en fastighet i närheten av en korsning eller utfart är det extra viktigt att tänkta på att din vegetation inte skymmer sikten eller på annat sätt hindrar trafikanter och andra som vistas i vägområdet.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana och cykelväg minst 3,2 meter.
  • Över körbana minst 4,6 meter.