Mobilmeny.

Namnsättning av gator och platser

Bollebygds kommuns namnberedning är det beredande organet vid namngivning av detaljplaner och offentliga miljöer så som kommundelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner med mera.

Namnberedningen består av en grupp politiker med god lokalkännedom och kunskap om kommunens historia och med ett intresse och engagemang för frågorna.  I namnberedningen ingår också tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, som bidrar med praktisk kunskap om bland annat geodata och plan- och byggplanering.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i namngivningsärenden efter förslag från namnberedningen. Namnberedningen dokumenterar och motiverar förslag till beslut. Namnberedningen sammanträder vid behov.

Om du har frågor om adresser och namnsättning kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ledamöter i namnberedningen mandatperioden 2019-2022

Stefan Waldeholt (M), Christer Johansson (M), Otto Andreasson (S) och Roger Svensson (S).