Mobilmeny.

Prao årskurs 8 och 9

Eleverna på Bollebygdskolan har praktisk arbetslivsorientering (prao), fyra veckor under sin tid på högstadiet. Två veckor är förlagda till vårterminen i årskurs 8:a och två veckor på hösten i årskurs 9.

Vissa saker kan man läsa sig till om olika yrken men långt ifrån allt. Prao är till för att man ska få en känsla för hur det är att arbeta på riktigt, samt att ge eleven en chans att prova på lite olika yrken som hjälp i ett framtida yrkesval.

Ersättning för matkostnader

Eleven har rätt till 30 kr i matersättning/dag under praoperioden om inte eleven är kvar i Bollebygd och kan äta i skolans matsal. Ersättning söks hos studie- och yrkesvägledaren (syv) på en blankett som eleven själv hämtar utanför syv:s rum eller skriver ut från SchoolSoft. Blanketten lämnas till syv inom den tid som meddelas via klassinfo, klassföreståndare, SchoolSoft samt anslagstavlan i korridoren (oftast inom 2 veckor efter avslutad prao).

Busskort

Eleven får busskort till praoplatser inom Västra Götalandsregionen. Om eleven ordnar egen praoplats utanför Västra Götaland kan eleven få en viss ersättning (summan motsvarar vad ett busskort inom Västra Götaland hade kostat) om biljetterna sparas för resa och lämnar in dem till syv efter praon.

Några tips till dig som ska ut på prao:

  • Välj en plats som du är nyfiken på och som stämmer in med dina intressen.
  • Att ordna sin egen praoplats brukar ofta bli bäst.
  • Använd kontakter, gör ett personligt besök, var artig och trevlig.
  • Kolla färdväg, arbetstider, möjligheter att äta, speciella kläder, allergirisker med mera innan första dagen.
  • Besök deras hemsida eller dylikt. Kunskap är trygghet!
  • Läs gärna på om företaget innan du ska dit.
  • Skriv gärna en liten dagbok. Intervjua någon på praoplatsen.
  • Var nyfiken, intresserad och frågvis.
  • Be att få ett intyg från prao-platsen efteråt. Det kan vara bra att ha om man till exempel vill söka sommarjobb.
  • Skicka gärna ett tackkort eller gör ett besök på din prao-plats efter prao-periodens slut.