Mobilmeny.
Kartongbil

Resor och inneboende

I Bollebygds kommun finns skolskjuts för elever i grundskolan och anpassad grundskola som på grund av avståndet till skolan har svårt att ta sig till skolan. Skolskjuts erbjuds till de elever som är folkbokförda i Bollebygds kommun och går i den skolan de blivit anvisade till.

Du kan även bli beviljad skolskjuts av andra skäl, till exempel trafikförhållanden, ditt barns funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

För att underlätta för gymnasieelever som bor i Töllsjö och har det svårt att ta sig till hållplatsen Storskogen, vid väg 180, har Bollebygds kommun satt in en extra busstur. Bussen kör en morgontur från Töllsjöskolan till Storskogen där gymnasieeleverna kan fortsätta med linjebuss som går till Borås eller Alingsås. På eftermiddagen kör bussen tillbaka från Storskogen till Töllsjöskolan.

Morgonturen klockan 06:40 från Töllsjö
Eftermiddagsturen klockan 16:05 från Storskogen

Skolskjutsen i Bollebygds kommun körs av Connect bus och Göteborgs Buss.