Mobilmeny.
Kartongbil

Resor och inneboende

Skolskjuts Gymnasieelever som åker till v 180 är inställt.

I Bollebygds kommun finns skolskjuts för elever som på grund av avståndet till skolan har svårt att ta sig till skolan. Skolskjuts erbjuds till de elever som är folkbokförda i Bollebygds kommun och går i den skolan de blivit anvisade till.

Du kan även bli beviljad skolskjuts av andra skäl, till exempel trafikförhållanden, ditt barns funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

Gymnasieelever boende i Töllsjö ska anmäla att de vill ha skolskjuts.

För att underlätta för gymnasieelever som bor i Töllsjö och har det svårt att ta sig till hållplatsen Storskogen, vid väg 180, har Bollebygds kommun satt in en extra skolskjuts. Skolskjutsen kör en morgontur från Töllsjöskolan till Storskogen där gymnasieeleverna kan fortsätta med linjebuss som går till Borås eller Alingsås.

På eftermiddagen kör skolskjutsen tillbaka från Storskogen till Töllsjöskolan.

Skolskjutsen i Bollebygds kommun körs av Sandarna Transport  AB och Göteborgs Buss AB.