Mobilmeny.
Kvinna och man kring ett hus med energisparande åtgärder som solceller på taket och återvinningskärl, illustration.

Lump - nutidens textilinsamlare

Boråsregionen genomför just nu en enkät för att undersöka privatpersoners vanor och önskemål kring att göra sig av med textil.

Från och med 2025 ska textilavfall sorteras ut separat från övrigt avfall precis som förpackningar och tidningar. Vi genomför just nu en enkät för att undersöka privatpersoners vanor och önskemål kring att göra sig av med textil.

Syftet är att kunna bidra till att textil kan sorteras ut på ett sätt som är bra för människa och miljö. Undersökningen vänder sig till privatpersoner i hela Sverige som på något vis gör sig av med textilier. Alla svar är anonyma.

Kort om enkäten och projektet

Studien genomförs av Boråsregionen inom projektet LUMP - nutidens textilinsamlare. Läs mer om projektet på Boråsregionens hemsida Länk till annan webbplats..

Länk till enkäten Länk till annan webbplats..

Vid frågor, kontakta Elin Svensson, elin.svensson@borasregionen.se

/Boråsregionen