Mobilmeny.
Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.

Projektering för LSS-boende

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att projektera ett LSS-boende.

Just nu handlar projekteringen om att ta fram ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är det underlag som kan ligga till grund för upphandling eller anbudsförfrågan. Innan det är klar att gå med förfrågningsunderlaget ska underlaget godkännas av Kommunstyrelsen. Med stöd av förfrågningsunderlaget säkerställs att upphandlingen tillgodoser verksamhetens behov, utnyttjar konkurrensen på marknaden samt genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Tomten som är aktuell är belägen mellan Erikstorpsvägen, Sockelvägen och Kuttervägen. Detaljplanen gäller from 2019-01-15 och tillåter byggnad med verksamhet av detta slag.