Mobilmeny.
Människor som staplar sina händer på hög.

En pärla bland arbetsgivare

Visste du att det finns en riktigt uppskattad arbetsgivare i din närhet? Bollebygds kommun genomför varje år en enkät där medarbetarna får svara på frågor utifrån organisation, ledarskap och arbetsmiljö. Det här året vill vi dela med oss av resultatet, eftersom det är riktigt bra. Kort sagt, Bollebygds kommun är en pärla bland arbetsgivare.

Varje år får medarbetarna i Bollebygds kommun besvara ett antal frågor i en enkät som rör organisation, ledarskap och arbetsmiljö. Svarsfrekvensen var i år 89 procent.

Undersökningen mäter HME, hållbart medarbetarengagemang, som utgår från områdena motivation, ledarskap och styrning. Av ett värde på 100 hamnar Bollebygds kommun på 83, vilket kan jämföras med databasens medelvärde på 80 (källa: Kolada).

70 procent rekommenderar oss som arbetsgivare

I Bollebygds kommun ser 94 procent fram emot att gå till arbetet (total andel positiva och neutrala svar i undersökningen). 96 procent är nöjda med möjligheten till distansarbete enligt sitt distansavtal.

Undersökningen visar ett totalindex på 78. Det handlar om andelen positiva svar som speglar arbetstillfredsställelse och kan vara ett värde mellan 0-100. Medianvärdet för kommuner i Sverige är 74.

Frågan som påverkar totalindex mest är ”jag upplever att mitt arbete är meningsfullt”. Andelen positiva svar var hela 93 procent. Andelen som skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare är 70 procent, vilket kan jämföras med medelvärdet 64 procent (källa: undersökningsföretagets Zonderas databas). Närmaste chef får ett gott betyg av 85 procent av medarbetarna och hela 93 procent känner att ens kunskaper och färdigheter tas tillvara.

Resultatet från årets medarbetarenkät visar att vårt arbete med att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare har varit och är på rätt väg. Vi har ett starkt, genuint och tillitsfullt ledarskap och väldigt duktiga chefer som skapar ett gott arbetsklimat där varje medarbetare lyfts fram och ges de bästa förutsättningar för att utvecklas och trivas på jobbet. Resultatet är oerhört glädjande och jag är stolt över att få leda en organisation som har så goda förutsättningar och så engagerade medarbetare på alla nivåer, säger Monica Holmgren, kommundirektör.

Glada men också ödmjuka

Vi är cirka 650 medarbetare inom 130 olika yrkesroller som arbetar för en god tillvaro åt nästan 10 000 invånare. Vi vill erbjuda en arbetsplats där vi har trevliga arbetskamrater som tar ansvar och visar respekt för varandra, där ledarskapet bygger på tillit, och engagemang och kunskap tas tillvara.
När alla kommuner står inför utmaningen att rekrytera personal bekräftar de här sifforna att Bollebygds kommun är inne på en bra väg framåt.

Men! Även om årets resultat är riktigt bra lutar vi oss inte tillbaka. Vi är glada för resultatet, men också ödmjuka inför det faktum att det fortfarande finns saker att förbättra. Och inte minst fortsätter vi att arbeta på att våra medarbetare ska få behålla den här fina upplevelsen och fortsätta bidra till att vi kan säga att vi är en uppskattad arbetsgivare. En pärla, helt enkelt.

De här jobben finns att söka i kommunen just nu.