Mobilmeny.
Ungdomsrådet presenterar fördelningen av 150 000 kr.

Bild: Ungdomsrådet presenterar fördelningen. Från vänster: Fabian Käck Oschlak, Emanuel Andreasson och Felicia Ahlgren. Emil Pihlman saknas på bilden.

För 19:e året i rad har barn och ungdomar fördelat demokratipengen

Den 11 april träffades representanter från alla skolor, ungdomsgården och ungdomsrådet i Bollebygds kommun för att fördela 150 000 kr.

Syftet med 150 000 kronors-processen är att barn och ungdomar ska få lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar. Satsningen ska ge ökad kunskap om de olika steg som en demokratisk process innehåller samtidigt som unga får möjlighet att vara med och påverka saker som de tycker är viktiga i sin vardag.

Presentation av resultatet

Efter att representanterna från skolorna och ungdomsgården röstat på de förslag som de tyckte var bäst, presenterade ungdomsrådet sitt förslag till fördelning. Alla var nöjda med det presenterade förslaget och därmed beslutade ungdomsrådet att fördela demokratipengen 2024 enligt nedan:

  • Bollebygds grundsärskola: tåg till Nolhagabadet (10 000 kr) och en gemensam upplevelse (10 000 kr).
  • Bollebygdskolan F-6: utelek, 15 000 kr.
  • Bollebygdskolan 7-9: biljardbord, 30 000 kr.
  • Gaddenskolan: gungbräda, 30 000 kr.
  • Töllsjöskolan: gemensam aktivitet (23 000 kr) och bollar till lånet (5 000 kr).
  • Örelundskolan: Naturhistoriska muséet, 25 000 kr.
  • Ungdomsgården: spel till Nintendo Switch, 2 000 kr.

Summa: 150 000 kr.

Vad händer nu?

Elevrepresentanterna får berätta på hemmaplan hur det gick. Rektor eller utsedd lärare på respektive skola ser till att sakerna köps in under 2024.