Kvinnojour och stödsamtal

Känner du eller någon i din närhet dig hotad eller är psykiskt trakasserad av någon närstående? Blir du eller någon i din närhet slagen hemma? Tänk på att våld och övergrepp i nära relation är ett brott.

Det finns hjälp att få

Vill du fråga om vilken hjälp som finns och prata om din situation kan du vara anonym.

Ett våldsamt beteende upprepas ofta, det kan vara viktigt för dig att veta. Har du barn? Tänk på att även barnen är utsatta och är brottsoffer om de har bevittnat våld. Varken du eller dina barn mår bra av att leva i våld. Våld och övergrepp i nära relationer är ett brott.

Vi i kommunen hjälper dig

Kommunen kan erbjuda olika typer av hjälp både för dig som är utsatt och för barn som bevittnat våld.

Har du frågor eller vill göra en anmälan kontakta socialförvaltningens mottagningstelefon, den är öppen måndag - torsdag 8-17 och fredag 8-15.
Telefonnummer: 0734-64 75 31.

På övriga tider och det inte kan vänta tills ordinarie personal är på plats kontakta socialjouren i Borås. Ring 112 och begär Sociala jouren Borås.