Psykisk funktionsnedsättning

Psykiska funktionsnedsättningar kan innebära att man har svårigheter med det sociala samspelet. Exempel på psykiska funktionsnedsättningar är autism, ADHD och schizofreni. Självklart finns det fler exempel.

Vi på kommunen kan hjälpa och stödja med boende, stöd och sysselsättning, till viss del hälso- och sjukvård för dig med psykisk funktionsnedsättning. Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du också möjlighet att ansöka om boendestöd, dagverksamhet med mera.

Du kan ansöka om detta stöd hos våra utredare. Utredarna gör en utredning och fattar beslut utifrån dina behov. Överklagning är möjligt, detta gör du också hos våra utredare.