Mobilmeny.

Ledsagning

En person som måste följa med dig under resan för att du ska kunna genomföra en färdtjänstresa kallas ledsagare.

Rätt till ledsagare

Du kan ansöka om ledsagare om du eller din anhörige inte kan resa på egen hand med den service som normalt ges av transportörer eller förare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till resans ändamål eller vistelsen vid resmålet. Det innebär att en person som hjälper den färdtjänstberättigade vid resmålet med att handla, besöka hårfrisör eller annat inte betraktas som ledsagare, utan en medresenär.

Medresenär

Begreppet medresenär finns inte i färdtjänstlagen. Det är ett begrepp som ofta används av kommunerna och som förekommer i kommunens antagna färdtjänstregler.

För Bollebygds kommun gäller följande:

  • Medresenär som reser med den som är färdtjänstberättigad betalar samma avgift som den som är färdtjänstberättigad
  • Medresenär som är barn till den som har färdtjänsttillstånd åker gratis till och med juni det år barnet fyller sex år.
  • Passagerare som inte är färdtjänstberättigad får inte orsaka längre färdsträcka än vad som behövs för färdtjänstresan.

Ledsagarservice inom den allmänna kollektivtrafiken

Alla resenärer som har en funktionsnedsättning eller har särskilda behov har rätt att i samband med resa få hjälp med ledsagning på stationer och terminaler, som erbjuder denna service. Ledsagning är helt kostnadsfri för resenären. Västtrafik ansvarar för ledsagarservicen på stationer och terminaler inom Västra Götalandsregionen.

Så här går det till

En uniformerad ledsagare, till exempel en taxichaufför möter dig vid bussen, båten, spårvagnen, tåget eller förutbestämd mötesplats och följer dig till din anslutning för vidare resa. Ledsagaren kan hjälpa dig med två väskor som tillsammans väger max 20 kilo.

Så här beställer du

Du beställer ledsagarservice genom att ringa Västtrafiks beställningscentral på  0771-91 90 90, alla dagar kl. 07.00-20.00. Beställningen måste ske minst en timma före avresa.

Bra att veta

Det ingår inte hjälp med att köpa biljett eller ledsagning till och från andra servicefunktioner på stationen eller terminalen. För ledsagning utanför regionens gränser hänvisar vi till Länstrafikbolaget eller trafikföretaget i respektive län. Läs mer om ledsagarservice hos Västtrafik. Länk till annan webbplats.