Mobilmeny.

Tyra Uhlins väg

Bollebygds kommun hedrar minnet av Bollebygds första kvinnliga fullmäktigeledamot Tyra Uhlin.

Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har tagit fram ett förslag på namnsättning av vägen från Petaredsvägen till det nya bostadsområdet vid Bollebygds Kyrkby, Brf Dalvyn. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 21 juni att anta förslaget och ge vägen namnet Tyra Uhlins väg.

Tyra Uhlin föddes 1882 och bedrev från 1910-talet till 1950-talet privatskola i det som senare skulle komma att bli Bollebygds församlingshem. Under tiden Tyra levde och verkade i huset kallades det Tyrelund. Huset byggdes om när Bollebygds församling tog över det, och har nu rivits för att ge plats åt ny bostadsbebyggelse.

1919 valdes Tyra Uhlin som första kvinna in som ledamot i Bollebygds kommun första kommunfullmäktige, jämte 22 män.

Fotot kommer från Svenska gods och gårdar, band 28.