Folkhälsoinsatser och projektmedel

Har du/ni idéer om hur ni kan bidra till att de som bor i Bollebygds kommun ska må bättre? I så fall kan det löna sig att söka pengar från kommunstyrelsen. Ansök senast 27 januari 2021.

Projektmedel för folkhälsoinsatser kan sökas varje år. Dessa avsatta medel sparas eller fördelas inte under året. Pengarna ges till dem som söker först och uppfyller kommunens krav samt har en projektplan som stämmer överens med kommunens inriktning inom folkhälsoinsatser.

Information om hur du ansöker och en mall för ansökan finns i högerkolumnen.

Följ ansökningsmallen och skicka en projektplan till kommunen via e-post eller post till:

Bollebygds kommun
Kommunstyrelsen
517 83 Bollebygd