Mobilmeny.
Folk på torget i Bollebygd

Befolkning

I kommunen bor cirka 9 500 invånare. Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit positiv.

Kommunen består av de fyra tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Under 2018 tillkom dessutom området Fjällastorp i statistiken som en egen tätort då man passerat 200 invånare. Fjällastorp ligger strax nordväst om Bollebygds tätort.

Bollebygds tätort är störst med 4 487 invånare, följt av Olsfors 624 invånare, Töllsjö 423 invånare, Hultafors 321 invånare och Fjällastorp 245 invånare. Antal invånare boendes utanför någon av tätorterna är 3 395 stycken, totalt invånarantal är därmed 9495. Alla uppgifter gäller per den 31 december 2019.

Jämfört med andra kommuner är Bollebygd relativt glesbefolkad. Andelen invånare som bor utanför någon av tätorterna är ca 39 procent, vilket gör kommunen till den tionde mest glesbefolkade kommunen i länet.

Cirka 69 procent av hushållen bor i egna hus, 17 procent bor i hyresrätt och 8 procent i bostadsrätt.

Invånarnas medelålder är 41,6 år. Det är marginellt högre än snittet i länet som är 41,1 år.