Folk på torget i Bollebygd

Befolkning

I kommunen bor cirka 9 500 invånare. Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit positiv.

I Bollebygds tätort bor cirka 4 200 invånare. I Hultafors bor cirka 300 personer, i Olsfors cirka 650 personer och i Töllsjö cirka 350 personer. I kommunen finns cirka 3 200 hushåll. 31 procent av invånarna är under 25 år, 46 procent är mellan 25-64 år och 23 procent är över 65 år.

24 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i Bollebygds kommun har en eftergymnasial utbildning, till exempel från högskola (minst tre år). Motsvarande siffror för hela Sverige är 21 procent av männen och 29 procent av kvinnorna. Siffror är från den senaste beräkningen i december 2012. (Källa SCB)

I genomsnitt för hela befolkningen i kommunen är förvärvsinkomsten 280 000 kronor per år. Männen tjänade 286 000 kronor, medan kvinnorna tjänade 211 000 kronor. Dessa siffror är från den senaste beräkningen som avser inkomståret 2012. (Källa SCB)