Byte av glödlampa

Fixarservice

Fixartjänsten är ett led i vårt förebyggande arbete och ska underlätta för dig som bor i eget boende och utföra små vardaglig hjälp som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand.

Fixartjänster kan t ex vara byte av glödlampor, proppar och batterier, uppsättning av brandvarnare, flytt av mindre möbler smörjalås och dörrar, hänga upp tavlor, gardiner, hämta saker från vind eller källare, fästa lösa sladdar, halksäkra mattor.

Fixartjänsten är inte samma som hemtjänsten eller servicetjänsten och utför inte t ex städning, tvätt, inköp, snöskottning, gräsklippning eller tjänster som kräver speciell kunskap såsom VVS, måleri, tapetsering eller el-arbeten. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv.

Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fixartjänst.