Mobilmeny.

Närståendestöd

Närståendestöd riktar sig till dig som behöver hjälp eller stöd av en anhörig.

Anhörig som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället som gör en betydelsefull insats.

Vem är närstående?

Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Det stöd som den anhörig ger i form av omsorg ska vara minst 15 timmar i veckan för att vara berättigad närståendestöd.

Hur gör jag om jag vill ha närståendestöd?

Har du frågor eller vill ansöka om avlösning i hemmet eller någon annan biståndsbedömd insats så kan du kontakta våra biståndshandläggare.

Mer information om närståendestöd

Vill du läsa mer om närståendestöd följ länken under relaterad information.

Stöd för personer som hjälper eller stödjer en närstående

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande. Den person som är anhörig kan vara i behov av stöd, för att orka stödja. Kommunens anghörigkonsulent har uppdraget att stötta anhöriga.