Mobilmeny.

Arkiv

Bollebygds kommunarkiv finns i Bollebygds bibliotek och är centralarkiv för alla förvaltningars handlingar.

I arkivet förvaras alla förvaltningars material från tidigare kommunbildningar. Exempel på handlingar som finns i arkivet är protokoll, ritningar, ekonomiska handlingar, personalhandlingar, skolarkiv, bygglovshandlingar m.m.

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt för forskningens behov.

Arkivlagen innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv. 

Gäller det planritningar, bygglovshandlingar, med mera, kontakta bygg- och miljöförvaltningen Länk till annan webbplats., se under Kontakt på den här sidan.