Föreningsarkiv

Föreningsarkivet i Bollebygds kommun - ideell arkivverksamhet 

Föreningsarkivet i Bollebygds kommun startade 1998 då ombud från tolv i kommunen verksamma föreningar beslöt att bilda Föreningsarkivet i Bollebygds kommun.

Syftet

Syftet är att på ett betryggande sätt förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri.

Ledning, och verksamhet, utövas av en styrelse som utses vid ett årligt representantskapsmöte av medlemsföreningarna. Dessutom utser kommunen en styrelseledamot samt ersättare.

För närvarande finns det material från cirka 80 föreningar i föreningsarkivet. Arkivlokalen ligger i anslutning till kommunarkivet i Bollebygds bibliotek.

Medlemskap

För medlemskap, inlämnande av handlingar eller för att ta del av förvarade handlingar i arkivet kan man höra av sig till föreningsarkivet, kontaktinformation finns till höger på sidan.