Mobilmeny.

Föreningsarkiv

Föreningsarkivet i Bollebygds kommun - ideell arkivverksamhet 

Föreningsarkivet i Bollebygds kommun startade 1998 då ombud från 12 föreningar i kommunen beslutade att bilda Föreningsarkivet i Bollebygds kommun.

Syftet är att på ett betryggande sätt förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri.

Ledning och verksamhet utövas av en styrelse som utses vid ett årligt medlemsföreningsmöte. Dessutom utser Bollebygds kommun en styrelseledamot och en ersättare vid ny mandatperiod.

Det finns material från ca 80 föreningar i föreningsarkivet. Arkivlokalen ligger i anslutning till kommunarkivet i Bollebygds bibliotek.

Medlemskap

För medlemskap, inlämnande av handlingar eller för att ta del av förvarade handlingar i arkivet kan man höra av sig till föreningsarkivet, kontaktuppgift finns till höger på sidan.