Mobilmeny.

Kommunens budget

Kommunen tar varje år fram en budget för kommande år. Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas. I budgeten ska intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna.

Budget

Kommunfullmäktige beslutar varje år i en budget för kommande tre åren hur de pengar kommunen får in ska fördelas mellan kommunens nämnder. I budgeten finns även en plan för hur mycket pengar kommunen kommer att få in i form av skatter och statsbidrag. Budgeten innehåller också en investeringsbudget och en investeringsplan som visar vilka investeringar kommunen kommer att genomföra.

En kommunövergripande budget

Drygt ett år innan budgeten bestäms pågår ett arbete med prognoser kring utvecklingen, bland annat när det gäller skatteintäkter, befolkningsförändringar och vilka krav som finns på kommunal service. Allt detta vägs sedan samman till en övergripande kommunbudget som beslutas i kommunfullmäktige i juni. Därefter sker fördelning i de olika nämnderna. Det ska vara klart senast i december, för att budgeten ska gälla senast i januari.

I samband med beslut om budgeten fastställs även vilken kommunalskatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommuninvånarna ska betala kommande år. I budgeten fastställs också vilka mål som är prioriterade kommande år.

Varje nämnd har en egen budget

När kommunfullmäktige beslutat om budgeten ska varje nämnd göra en budget och verksamhetsplan som visar hur nämnden tänker fördela sina pengar inom olika verksamheter. Nämnden ska också förtydliga och konkret tala om hur man ska nå de mål som fullmäktige har prioriterat.