Mobilmeny.

Årsredovisning

Bollebygd kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under året.

Årsredovisningen innehåller dels en uppställning av årets intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder, dels en förvaltningsberättelse som beskriver och kommenterar den verksamhet som bedrivits under året. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige.

Delårsrapporten

Kommunens uppföljning av hur verksamheterna följer sina mål och sin budget sker bland annat i delårsrapporten per augusti.

Delårsrapporten består av både ekonomiska sammanställningar samt verksamhetsberättelse. Främsta syftet med delårsrapporten är att den används som en del i kommunens sätt att styra sin ekonomi. Delårsrapporten behandlas av kommunfullmäktige