Mobilmeny.

Reglementen och delegeringsordningar

Reglementen är regler som styr nämndernas verksamheter. Reglerna har oftast sitt ursprung i lagar och förordningar och det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas reglementen. 

Delegering innebär är att man överlämnar beslutsrätten, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. För delegering måste det finnas en delegeringsordning där det framgår vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. Varje nämnd beslutar om sin egen delegeringsordning och varje nämnd är ansvarig för de fattade delegeringsbesluten. För vissa typer av beslut är det förbjudet att delegera rätten att fatta beslut, till exempel vid beslut av principiell betydelse.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun_.pdf 870.9 kB 2021-03-04 10.26
Arkivreglemente för Bollebygds kommun.pdf 378.5 kB 2020-12-10 10.40
Attestreglemente.pdf 156.5 kB 2018-12-04 11.23
Internkontroll, reglemente.pdf 91.1 kB 2015-10-16 09.30
Jävsnämnden delegeringsordning.pdf 451.9 kB 2019-05-22 11.38
Jävsnämnden reglemente.pdf 132.8 kB 2021-03-28 16.31
Kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun.pdf 264.5 kB 2021-04-27 13.21
Kommunstyrelsens delegeringsordning.pdf 323.5 kB 2017-12-07 10.21
Kommunstyrelsens reglemente.pdf 222.4 kB 2021-03-28 16.32
Krisledningsnämndens reglemente.pdf 165.8 kB 2019-12-19 07.47
Kulturstipendium, reglemente.pdf 22.9 kB 2015-11-06 10.39
Revisorernas reglemente.pdf 57 kB 2015-10-16 10.12
Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.pdf 289.8 kB 2019-02-27 10.38
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente.pdf 172.9 kB 2021-03-28 16.33
Socialnämndens reglemente.pdf 147.1 kB 2021-03-28 16.37
Utbildningsnämndens delegeringsordning.pdf 653.5 kB 2021-01-25 13.04
Utbildningsnämndens reglemente.pdf 147 kB 2021-03-28 16.34
Valnämndens reglemente.pdf 145.5 kB 2021-03-28 16.34
Överförmyndares reglemente.pdf 38.1 kB 2015-11-06 10.39