Mobilmeny.

Reglementen och delegeringsordningar

Reglementen är regler som styr nämndernas verksamheter. Reglerna har oftast sitt ursprung i lagar och förordningar och det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas reglementen. 

Delegering innebär är att man överlämnar beslutsrätten, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. För delegering måste det finnas en delegeringsordning där det framgår vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. Varje nämnd beslutar om sin egen delegeringsordning och varje nämnd är ansvarig för de fattade delegeringsbesluten. För vissa typer av beslut är det förbjudet att delegera rätten att fatta beslut, till exempel vid beslut av principiell betydelse.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.pdf , 377.6 kB. 377.6 kB 2022-06-02 07.49
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.pdf , 264.8 kB. 264.8 kB 2021-10-07 10.08
Arkivreglemente för Bollebygds kommun.pdf , 378.5 kB. 378.5 kB 2020-12-10 10.40
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun, mandatperioden 2022-2026.pdf , 153.8 kB. 153.8 kB 2023-01-01 05.49
Attestreglemente.pdf , 156.5 kB. 156.5 kB 2018-12-04 11.23
Instruktion för kommundirektör.pdf , 166 kB. 166 kB 2023-02-03 12.15
Internkontroll, reglemente.pdf , 91.1 kB. 91.1 kB 2015-10-16 09.30
Jävsnämndens delegeringsordning.pdf , 1 MB. 1 MB 2022-03-14 10.06
Jävsnämnden reglemente.pdf , 132.8 kB. 132.8 kB 2021-03-28 16.31
Kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun.pdf , 264.5 kB. 264.5 kB 2021-04-27 13.21
Kommunstyrelsens delegeringsföreskrifter och delegeringsordning.pdf , 300.3 kB. 300.3 kB 2021-09-10 12.52
Kommunstyrelsens reglemente.pdf , 173 kB. 173 kB 2021-06-21 10.19
Krisledningsnämndens reglemente.pdf , 165.8 kB. 165.8 kB 2019-12-19 07.47
Reglemente för föreningsrådet i Bollebygds kommun.pdf , 199 kB. 199 kB 2023-01-04 14.22
Reglemente för kulturstipendium.pdf , 128.4 kB. 128.4 kB 2023-03-13 09.13
Revisorernas reglemente.pdf , 57 kB. 57 kB 2015-10-16 10.12
Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2023-03-14 13.29
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente.pdf , 172.9 kB. 172.9 kB 2021-03-28 16.33
Socialnämndens reglemente.pdf , 147.1 kB. 147.1 kB 2021-03-28 16.37
Utbildningsnämndens delegeringsordning.pdf , 274.7 kB. 274.7 kB 2023-03-30 10.31
Utbildningsnämndens reglemente.pdf , 147 kB. 147 kB 2021-03-28 16.34
Valnämndens reglemente.pdf , 145.5 kB. 145.5 kB 2021-03-28 16.34
Överförmyndares reglemente.pdf , 38.1 kB. 38.1 kB 2015-11-06 10.39