Mobilmeny.

Korttidsvistelse LSS

Korttidsvistelse kan vara ett alternativ för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som behöver miljöombyte och rekreation. Det kan även vara ett sätt för anhöriga att få avlösning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Det finns tre olika former av korttidsverksamhet:

  • Korttidshem
  • Läger
  • Stödfamilj

Vem har rätt till korttidsverksamhet?

För att ha rätt till korttidsverksamhet ska barnet eller ungdomen tillhöra LSS-personkrets och ha ett behov av korttidsverksamhet.


Korttidshem för barn och unga

Korttidshem riktar sig till barn som behöver stimulans och miljöombyte eller om ni som föräldrar behöver avlastning.

Vart vänder jag mig?

Vill du söka kortidshem för barn och unga vänder du dig till en av kommunens utredare. Utredaren gör sedan en bedömning utifrån barnets/den ungas behov och de lagar som gäller (lag om stöd och service, LSS). I Bollebygds kommun finns inget korttidshem för barn och unga. Vid behov köps plats i annan kommun.