Mobilmeny.

Personlig assistans

Du med vissa funktionshinder kan ha rätt till Personlig assistans. Personlig assistans riktar sig till dig som behöver hjälp med de grundläggande behoven i din vardag. Syftet är att stärka din möjlighet ett leva ett självständigt och oberoende liv.

Vad innebär personlig assistans?

Du med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som inte har fyllt sextiofem år kan ha rätt att få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Personlig assistans får du som har behov av hjälp med grundläggande behov så som klara din hygien, klä dig, kommunicera med andra och måltider.

Om du får hjälp med grundläggande behov har du också rätt till hjälp med andra behov för att klara av din vardag.

Du kan antingen få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare till assistenten eller få assistansen genom kommunen. Du kan också anlita ett kooperativ eller annan utförare.

För att ansöka kontakta kommunens utredare. Du kan också ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan.