Mobilmeny.

Folköl och tobak

Försäljning av folköl och tobak får bara ske till personer över 18 år. Man måste anmäla försäljning av folköl och ha tillstånd för försäljning av tobak innan man börjar att sälja. Polisen och kommunens bygg- och miljöenhet har kontrollansvaret över verksamheten.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill sälja folköl och tobak. Under relaterad information hittar du också informationsbroschyrer och anmälningsblankett för försäljning av e-cigaretter.

På följande sida kan du läsa mer om serveringstillstånd och vad som gäller enligt alkohollagen.

Regler när det gäller folköl

Den som bedriver detaljhandel och vill sälja folköl i sin butik är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs.

För att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelslokal. Det är samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenhet i Bollebygds kommun, som beslutar om registrering/godkännande av livsmedelslokal.

Regler när det gäller tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du söka tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenheten, innan du börjar sälja. Vid försäljning av tobak finns det regler att förhålla sig till bland annat följande.

 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, och den bör sitta vid kassan.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.
 • Marknadsföring och reklam är förbjudet.
 • Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer.
 • Cigarettpaketen måste innehålla minst 19 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Observera att vi önskar få handlingen digitalt i filformat pdf eller jpg.

Huvuddragen i tobakslagen (2018:2088)

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror gäller, dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, dels för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft (lag 2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

Anmäl innan försäljningen börjar

Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan den påbörjas.

Regler för försäljning

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Produkterna ska förvaras på ett sätt som gör att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även om produkterna säljs via till exempel en automat, webbhandel eller på liknande sätt. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka.

I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten. Det är även förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer, vid idrottsanläggningar, lekplatser och busshållplatser.

Följande produkter omfattas:

 • Röka tobak.
 • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
 • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak.
 • Röka örtprodukter.
 • Använda e-cigaretter.