Mobilmeny.

Laga kraft-givna detaljplaner

Nedan hittar du detaljplaner som antagits och fått laga kraft sedan 2010. Som en del i kommunens digitaliseringsarbete lägger vi successivt också upp äldre detaljplaner.