Lagakraftvunna detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft från 2010 fram till idag. Som en del i kommunens digitaliseringsarbete lägger vi successivt också upp äldre detaljplaner.