Mobilmeny.

Värmepump

Förutsättningarna för att anlägga en värmepump i jord, berg eller vatten är olika beroende på om man bor i tättbebyggt område eller ute i glesbygd.

I ett tättbebyggt område finns det ofta fler intressekonflikter, det kan finnas tunnlar, kabelgravar, ont om plats med mera som försvårar installationen. Tomterna i tättbebyggda områden är vanligen mindre vilket kan göra det svårt att hålla tillräckliga avstånd om det är fler som vill installera bergvärme inom området. Utanför tätbebyggt område kan närheten till enskilda vattentäkter vara avgörande. 

Anmälan

Innan du planerar att inrätta en värmepump (med utvinning av värme ur: mark, berg, grund- eller vattenområde) måste du anmäla detta till Bygg- och miljönämnden, Bygg- och miljöavdelningen i god tid enligt 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med god tid menas sex veckor.

Vattenskyddsområde

Inom skyddsområde för vattentäkt kan det vara förbjudet att anlägga värmepump. Kontakta Bygg- och miljöavdelningen för mer detaljerad information vid planerad installation inom vattenskyddsområdena. 

Luftvärmepump

För att installera en luftvärmepump behövs ingen anmälan. Men det finns flera saker man bör tänka på. Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för bästa tänkbara placeringen.