Mobilmeny.

Särskilt för dig som är företagare

Visste du att vårt EU-medlemskap innebär möjligheter för dig som är entreprenör eller driver företag? Framförallt om du har internationella ambitioner.

Alla typer av företag, oavsett storlek och näringsgren, kan få råd, stöd och EU-medel. Det kan vara exempelvis entreprenörer, nystartade företag, mikroföretag, små och medelstora företaglänk till annan webbplats samt större företag. Varje år stödjer EU över 200 000 företag.

Vad gör EU för företagare i coronakrisen

Här finns alla åtgärder: EU-kommissionens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så påverkas du av Brexit

Brexit kommer att påverka ditt företag om:

  • ... du säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien, eller
  • ... du köper varor eller får tjänster utförda från Storbritannien, eller
  • ... du transporterar varor via Storbritannien, eller
  • ... du använder material och produkter från Storbritannien för handel inom ramen för förmånsordningar till EU:s partnerländer.

EU-kommissionens vägledning för företag: Här finns allt du behöver veta om Brexit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du internationella ambitioner för ditt företag? På EU:s webbsida för företagare finns information som du kan ha nytta av. Läs om skatter, personal, produktkrav, företagsutveckling och mycket mer:

Ditt Europa - Företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns generell information för dig som företagare men också en hel del gällande export och import.


COSME - för små och medelstora företag

I Europa finns 25 miljoner små och medelstora företag (SMF). De representerar över 99% av företagen i EU. De anställer två av tre av alla anställda i EU och skapar 85% av alla nya jobb.

Programmet COSME ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU genom ökad tillgång till finansiering, företagsstöd och entreprenörskap.

Innovfin-programmet (Horisont 2020)

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation. Horisont 2020 har tre övergripande prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar (ex hälsa, demografi, energi, transport, miljö och klimat).

Inom Horisont 2020 ges lån och garantier till innovativa företag, finansiering av FoU-projekt och riskkapital (under inledningsfasen).

För att söka pengar inom programmet krävs i de flesta fall samarbete med andra organisationer eller universitet inom EU. Ett av målen för Horisont 2020 är nämligen att skapa europeiska samarbeten mellan olika aktörer.

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder västsvesnska aktörer EU-kort, vilket innebär förstudiemedel för ansökningar till Horisont 2020. Syftet är att stimulera till ett ökat deltagande i programmet.

Kreativa Europa

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014-2020. Programmet har en total budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Kreativa Europa Desk Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Kulturrådetlänk till annan webbplats och Svenska filminstitutetlänk till annan webbplats på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.

Programmet för sysselsättning och social innovation (Easi)

  • Mikrolån på upp till 25 000 euro till mikroföretag och utsatta personer som vill starta eller vidareutveckla ett mikroföretag.
  • Investeringar på upp till 500 000 euro till sociala företag.

Mikroföretag är företag som har färre än tio anställda och som har en årlig omsättning på högst 2 miljoner euro. De representerar över 90% av de europeiska företagen och är därför avgörande för att öka arbetstillfällen, tillväxt och investeringar i Europa.

Brist på tillgång till finansiering är ett av de viktigaste hinder som mikroföretag står inför. Easi-programmet finansierar inte företagare direkt utan lån beviljas av utvalda mikrokreditleverantörer.

Om du är mikroföretagare och vill ansöka om ett mikrolån kan du söka efter finansiärer genom EU:s finansieringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna)

Över hälften av de EU-pengar som går till olika projekt slussas via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Fonderna förvaltas av kommissionen och EU-länderna gemensamt. Fonderna kan ge lån, garantier, riskkapital och bidrag till företag.

ESI-fonderna är främst inriktade på forskning och innovation, digital teknik, stöd till en koldioxidsnål ekonomi, hållbar förvaltning av naturresurser och småföretag.

Läs om fonderna på eufonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söker du lån, mikrofinansiering, garantier eller riskkapital. Använd EU:s finansieringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så hittar du finansieringsmöjligheter som passar ditt företag och som stöds av EU.

Europeiska Investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hanterar en del av EU:s företagsfinansiering. För lån på över 25 miljoner euro lånar EIB ut pengar direkt. Vid mindre lån beviljar banken krediter till finansinstitut som i sin tur lånar ut pengar.

Tillväxtlån genom Almi

Almi erbjuder tillväxtlånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till små och medelstora företag som kan användas för investeringar eller rörelsekapital. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kronor.

Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringen omfattas av en garanti från Europeiska investeringsfonden (InnovFin - EU för innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). I och med garantin tar Euroepiska Investeringsfonden (EIF) en del av de finansiella aktörernas potentiella kreditförluster.


Enterprise Europe Network

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får små och medelstora företag rådgivning och stöd att hitta nya finansieringsmöjligheter och affärssamarbeten.

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag som vill nå ut på internationella marknader, för att på så vis uppnå ökad tillväxt och utveckling.

EEN erbjuder tre kostnadsfria tjänster till företag

Samarbeten – hjälper företag att hitta intressanta affärspartners, som passar deras unika situation.

Rådgivning – informerar, utbildar och vägleder dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Innovationstjänster – coachar företag att stärka sin förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder samt stöd för att söka pengar ur bland annat EU:s stora program för forskning och innovation.

Kontakta EEN

Ditt närmaste Enterprise Europe Network i Sjuhärad finns på RISE i Borås.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


EU SME Support

EU SME Supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.