Mobilmeny.

Särskilt för dig som är företagare

Visste du att vårt EU-medlemskap innebär möjligheter för dig som är entreprenör eller driver företag? Framförallt om du har internationella ambitioner.

Alla typer av företag, oavsett storlek och näringsgren, kan få råd, stöd och EU-medel. Det kan vara exempelvis entreprenörer, nystartade företag, mikroföretag, små och medelstora företag Länk till annan webbplats. samt större företag. Varje år stödjer EU över 200 000 företag.

Vad EU gör för företagare

NextGenerationEU är EU:s återhämtningplan mot bakgrund av covid-19 pandemi. Den syftar till att skynda på återhämtningen och omställningen till mer moderna och motståndskraftiga ekonomier och samhällen.

Oavsett om det gäller små eller stora företag ska NextGenerationEU hjälpa företag att intensifiera sina åtgärder och höja sina ambitioner för EU:s mål om nettonollutsläpp. NextGenerationEU gynnar företag genom att säkerställa en hållbar energiförsörjning till överkomliga priser och öka tillgången till effektivare teknik som behövs för att minska miljöpåverkan. På EU-kommissionens webbsida Next Generation EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , kan du läsa mer om vad gäller för dig som företagare.

Aktuella fonder för dig som är företagare:

Har du internationella ambitioner för ditt företag? På EU:s webbsida för företagare finns information som du kan ha nytta av. Läs om skatter, personal, produktkrav, företagsutveckling och mycket mer:

Ditt Europa - Företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns generell information för dig som företagare men också en hel del gällande export och import.

Söker du lån, mikrofinansiering, garantier eller riskkapital. Använd EU:s finansieringsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så hittar du finansieringsmöjligheter som passar ditt företag och som stöds av EU.

Europeiska Investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hanterar en del av EU:s företagsfinansiering. För lån på över 25 miljoner euro lånar EIB ut pengar direkt. Vid mindre lån beviljar banken krediter till finansinstitut som i sin tur lånar ut pengar.

Tillväxtlån genom Almi

Almi erbjuder tillväxtlån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till små och medelstora företag som kan användas för investeringar eller rörelsekapital. Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kronor.

Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Finansieringen omfattas av en garanti från Europeiska investeringsfonden (InnovFin - EU för innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). I och med garantin tar Euroepiska Investeringsfonden (EIF) en del av de finansiella aktörernas potentiella kreditförluster.

Enterprise Europe Network

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får små och medelstora företag rådgivning och stöd att hitta nya finansieringsmöjligheter och affärssamarbeten.

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag som vill nå ut på internationella marknader, för att på så vis uppnå ökad tillväxt och utveckling.

EEN erbjuder tre kostnadsfria tjänster till företag

Samarbeten – hjälper företag att hitta intressanta affärspartners, som passar deras unika situation.

Rådgivning – informerar, utbildar och vägleder dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Innovationstjänster – coachar företag att stärka sin förmåga att skapa nya innovationer som ger verkligt värde för befintliga och nya kunder samt stöd för att söka pengar ur bland annat EU:s stora program för forskning och innovation.

Kontakta EEN

Ditt närmaste Enterprise Europe Network i Sjuhärad finns på RISE i Borås. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU SME Support

EU SME Support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.