Mobilmeny.


Europa Direkt Sjuhärad beviljas ny verksamhetsperiod

EU-kommissionen i Sverige har sagt ja till en ny verksamhetsperiod för Europa Direkt Sjuhärad. Från maj 2021 till 2025 fortsätter informationsarbetet kring EU-frågor i Sjuhäradsområdet.

Europa Direkt-kontoret är placerat i Bollebygd, men upptagningsområdet omfattar hela Sjuhärad, där också Borås, Svenljunga, Mark, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda ingår. Kontoret har beviljats i konkurrens med 21 andra ansökningar och den nya perioden påbörjas 1 maj 2021.

Finansiering av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande själva. Bakom ansökan om Europa Direkt Sjuhärad står Bollebygds kommun och Västra Götalandsregionen, som också är medfinansiärer av verksamheten. Ansökan gäller för perioden 2021-2025.

I samband med den nya perioden börjar även Europa Direkt Sjuhärads nya projektledare Kajsa Urge, som just nu är mitt i arbetet med att planera för Europaveckan 3-9 maj 2021.

- Det är jätteroligt att kontoret får fortsatt stöd till och med 2025. Det gör att vi kan fortsätta överbygga avståndet till Europa genom att sprida information och skapa intresse för EU-frågor. Vi har redan nu flera roliga arrangemang planerade och hoppas få fira stort i höst, säger Kajsa Urge, projektledare för Europa Direkt Sjuhärad.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt (EDIC) är ett nätverk av informationskontor som EU-kommissionen finansierar på fler än 400 platser runtom i Europa och Sverige. De fungerar som lokala informationskontor som hjälper allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, dokument, fonder och program. Europa Direkt-kontoren verkar främst genom att arrangera events, konferenser, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor. Kontoren är fristående från kommissionen och verksamheten ska styras efter lokala prioriteringar och behov.

  • Drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners.
  • Under perioden 2018-2020 fanns det drygt 440 EDIC runtom i EU. Under kommande period finns det 15 Europa Direkt-kontor i Sverige
  • Bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå.
  • Syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor.

Följ Europa Direkt Sjuhärad på Facebook och Instagram för löpande information och uppdateringar om kommande arrangemang: EuropaDirekt7

 

Kontaktuppgifter:

Kajsa Urge
Projektledare
Telefon: 0734-64 70 29
kajsa.urge@bollebygd.se


Kajsa Urge

Kajsa Urge, projektledare Europa Direkt Sjuhärad