Grannsamverkan skylt

Brottsförebyggande arbete

Kommunen samarbetar med polisen i det brottsförebyggande arbetet och har en överenskommelse som beskriver inom vilka områden kommunen och polisen ska arbeta och vilka åtgärder som kommer att genomföras för att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen.

Vart tredje år genomför polisen och kommunen en trygghetsundersökning där ett antal kommuninvånare får besvara ett antal frågor. Trygghetsundersökningen är ett viktigt underlag i det brottsförebyggande arbetet.

Nolltolerans

Den 29 april 2009, fattade kommunfullmäktige i Bollebygds kommun beslut om en avsiktsförklaring som innebär Nolltolerans mot skadegörelse, klotter, anlagd brand och langning. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten, polisen, fastighetsägare, företagare och organisationer tillsammans för Nolltolerans.

Modell för Nolltolerans

För att undvika att Bollebygds kommun drabbas av omfattande skadegörelse, klotter, anlagd brand och langning är det viktigt att försöka:

Förebygga

Skapa attityder som får barn, ungdomar och vuxna att avstå från att börja med detta. Informera barn, ungdomar och vuxna om vad följderna av sådana handlingar kan bli.

Upptäcka och åtgärda

När ett brott eller en skada upptäcks ska det snabbt rapporteras, till fastighetsägare eller fastighetsskötare. Skador ska dokumenteras för att det ska kunna följas upp (fotografier).

Polisanmälan

Skadegörelse, klotter, anlagd brand och langning anmäls till
Polisen tel 114 14 eller www.polisen.selänk till annan webbplats

Sanera

Skador, klotter och nedskräpning ska saneras så fort som möjligt helst inom 24 timmar. En klottrad/skadad yta utsätts oftare för ytterligare klotter/skadegörelse.         

Många företag och organisationer i Bollebygs kommun har skrivit under avsiktsförklaring att vara med i Nolltolerans. Om ditt företag eller din organisation inte är med så anmäl er i formuläret här.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder/bostadsområde och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.

Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området, en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Vill ni starta grannsamverkan?

Kontakta karin.mardh-stavasen@polisen.se