Mobilmeny.
Grannsamverkan skylt

Brottsförebyggande arbete

Det är många organisationer som samarbetar för att öka tryggheten och förebygga brott i Bollebygds kommun.

Samverkan med polisen

Kommunerna och polisen gör regelbundet undersökningar om upplevd trygghet och oro för brott. Undersökningarna ligger till grund för ett samverkansavtal med gemensam inriktning och prioritering för ett fyraårigt samarbete med polisen.

Som komplement till överenskommelsen tar polisen och kommunen fram medborgarlöften. Medborgarlöften är åtaganden som gäller under kortare period och innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Grannsamverkan

För att tillsammans öka tryggheten och förhindra brott bedrivs grannsamverkan. Arbetet bedrivs i samverkan med kommunpolisen. Representanter för grannsamverkansgrupperna träffas årligen för att utveckla samarbetet. För att starta grannsamverkan, kontakta Johanna Sandin, johanna.sandin@polisen.se.

Nolltolerans

Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten, polisen, fastighetsägare, företagare och organisationer tillsammans med Nolltolerans, en modell mot omfattande skadegörelse, klotter, anlagd brand och langning. Vi arbetar med att:

Förebygga

Skapa attityder som får barn, ungdomar och vuxna att avstå från att börja med detta. Informera barn, ungdomar och vuxna om vad följderna av sådana handlingar kan bli.

Upptäcka och åtgärda

När ett brott eller en skada upptäcks ska det snabbt rapporteras, till fastighetsägare eller fastighetsskötare. Skador ska dokumenteras för att det ska kunna följas upp (fotografier).

Sanera

Skador, klotter och nedskräpning ska saneras så fort som möjligt, helst inom 24 timmar. En klottrad/skadad yta utsätts oftare för ytterligare klotter/skadegörelse.

Polisanmälan

Skadegörelse, klotter, anlagd brand och langning anmäls till
Polisen, tel 114 14 eller gör en polisanmälan. Länk till annan webbplats.