Mobilmeny.
Coronavirus

Coronaviruset och covid-19

Bollebygds kommun följer dagligen händelseutvecklingen av virussjukdomen covid-19 (coronaviruset). Vi tar löpande del av myndigheternas rapportering, råd och riktlinjer. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter och kommuner i regionen.

Håll dig uppdaterad om den senaste informationen gällande covid-19 på ansvariga myndigheters webbsidor och följ råd och rekommendationer. Bollebygds kommun anpassar verksamheterna och fattar beslut om insatser efter behov.

I menyn finns riktad information till:

Vaccination mot covid-19

Bollebygds kommun är nu helt klara med vaccinationerna för patienter inskrivna i den kommunala hemsjukvården inom äldreomsorgen på särskilda boendet. Det innefattar även de med hemtjänst och deras hushållskontakter samt de inom funktionshinderverksamheten.
Här kan du läsa om vaccination och svar på de vanligaste frågorna.

Senast uppdaterad 12 maj 2021

Regionala rekommendationer i Västra Götaland förlängs

Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger ytterligare de skärpta regionala rekommendationerna till och med 6 juni. Det är en lokal förstärkning av de nationella rekommendationer som redan finns och innebär att du i ännu större utsträckning bör:

 • Begränsa kontakter med andra människor och hålla avstånd till dem du träffar.
 • Undvika platser där trängsel kan uppstå (kollektivtrafik, köpcentrum).
 • Avstå från icke nödvändiga resor. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt och använd engångsmunskydd (gäller personer födda 2004 och tidigare) i kollektivtrafiken.
 • Använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Håll avstånd trots munskyddet.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Är du sjuk, stanna hemma.

Nationella rekommendationer förlängs

Regeringen förlänger restriktionerna i landet fram till 1 juni på grund av fortsatt hög spridning av covid-19 och ansträngd situationen i sjukvården.

22 april

Folkhälsomyndigheten förlänger restriktionerna för handeln och serveringsställen till och med 16 maj på grund av fortsatt hög smittspridning. Handla ensam (personer i behov av stöd samt barn är undantagna) och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. På serveringsställen som utgör en del av en handelsplats får sällskapet endast uppgå till en person (personer i behov av stöd samt barn är undantagna). 

Gäller från 1 mars

Öppettiderna på serveringsställen och restauranger begränsas, vilket innebär att dessa ska hålla stängt mellan kl. 20.30 och 05.00. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan fortsätta att leverera mat för avhämtning.

Gäller från 6 februari

 • Regeringen meddelade 2 februari att även gymnasieungdomar, födda 2002 och senare, ska kunna delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Från 6 februari kan föreningar boka kommunens gymnastik- och idrottshallar för organiserade aktiviteter som riktar sig till barn och unga födda 2002 och senare.

Gäller från 25 januari

 • Barn och unga födda 2005 och senare nu kan delta i fritids- och idrottsaktiviteter inomhus igen. Kommunens idrottshallar öppnar därför lokalerna för organiserade aktiviteter för yngre med start måndag 25 januari.

Gäller från 10 januari

 • För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Varje person ska ha 10 kvadratmeter i en lokal och med stöd av covid-19-lagen får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Krisinformation.se om restriktioner och förbudlänk till annan webbplats.
 • Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att ovanstående verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt. Här finns Länsstyrelsens informationsblad om covid-19-lagenlänk till annan webbplats.


 • Växelvis undervisning för högstadiet 17 - 21 maj
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer

 • Växelvis undervisning för högstadiet 10 - 14 maj
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer

 • Växelvis undervisning för högstadiet 3 - 7 maj
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer

 • Växelvis undervisning för högstadiet 26 - 30 april
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer

Tänk på!

 • Stanna hemma vid symptom.
 • Håll en god handhygien.
 • Umgås bara med personer du normalt träffar, bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd och umgås helst utomhus. Arrangera eller delta inte i fester och andra tillställningar. 
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Om du måste resa kollektivt, använd munskydd. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Var försiktig när du träffar personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Kommunen tar emot anmälningar om verksamheter som inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Anmälningarna blir en del av urvalet för vilka verksamheter vi väljer att kontrollera trängseln på. Anmälan sker till samhallsbygg@bollebygd.se eller till miljöenheten på telefon 033-430 55 94 under vardagar 10.00-12.00.

Du kan lämna en anonym anmälan. Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Trängsel på gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster faller under Länsstyrelsens tillsyn och anmäls till Länsstyrelsen på telefon 010-224 40 00 eller vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Röda korsets stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda korserts stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Telefonnummer: 0771-90 08 00
Öppettider: måndag till fredag klockan 12.00-16.00
Alla samtal är anonyma.

Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Fler resurser där du kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon hittar du på 1177.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bollebygds kommun bedriver vård- och omsorgsverksamhet och vi värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Vi lämnar inte ut information om vem som eventuellt blir smittad. Med tanke på vår storlek är frågan extra viktig i vår kommun. Läs mer om vi hanterar integritet och sekretess.öppnas i nytt fönster

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Vi ber dig även att undvika att dela tvivelaktig information eller rykten. Vi måste alla hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.

Teckenspråk

Information med bildstöd och annan tillgänglig information

English and other languages:

Kommunen följer utvecklingen noga och arbetar utifrån rekommendationer från ansvariga myndigheter och interna beredskapsplaner.

Bollebygds kommuns ansvar är att:

 • se till att samhällviktig verksamhet fungerar
 • sprida samhällsviktig information till dig som medborgare.

Tät samverkan med Länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner i länet

Bollebygds kommun samverkar med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och följer deras inriktning och rekommendationer. I nuläget sker samverkanskonferenser en gång per veckan.