Coronavirus

Coronaviruset och covid-19

Bollebygds kommun följer dagligen händelseutvecklingen av virussjukdomen covid-19 (coronaviruset). Vi tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter och kommuner i regionen.

Läget kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad om den senaste informationen gällande Covid-19 på ansvariga myndigheters webbsidor.

Bollebygds kommun anpassar vår verksamhet och fattar beslut om insatser efter behov. I menyn finns riktad information till:

 • 2020-03-27
  Förlängt beslut rörande vistelse på förskola
  Utbildningsnämnden har beslutat att förlänga sitt beslut om att barn som har plats på förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande inte har rätt till plats i förskola. Beslutet gäller till och med 2020-04-10.
  Läs mer
 • 2020-03-27
  Har du tillgång till handsprit som du kan avvara?
  Handsprit till kommunens vård- och omsorgsverksamheter är beställd men leverans har hittills uteblivit, samtidigt minskar kommunens tillgång i snabb takt. Har du eller ditt företag handsprit som kan avvaras? Vi tar tacksamt emot den.
  Läs mer
 • 2020-03-26
  Kommunen sätter in åtgärder för att stötta företagen i coronakrisen
  Pressmeddelande: Coronapandemin drabbar näringslivet hårt. Med anledning av detta vill Bollebygds kommun försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder. Ett antal åtgärder presenteras nu för att mildra de negativa effekterna.
  Läs mer
 • 2020-03-25
  Bollebygds bibliotek ställer om!
  Pressmeddelande: Under rådande pandemi har Bollebygds kommuns bibliotek gjort en del förändringar i sin service. Detta för att fortsätta sin ambition att leverera kultur och litteratur till kommunens medborgare på ett bra och kvalitativt sätt.
  Läs mer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen den 27 mars.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Vad räknas som en allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Mer detaljerad information om beslutet finns här: Krisinformation - Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.länk till annan webbplats

Är du arrangör?

För arrangörer av evenemang finns information från Folkhälsomyndigheten kring riskbedömning: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips på hur du kan göra för att vara mer källkritisk

Kommunen följer utvecklingen noga och arbetar utifrån rekommendationer från ansvariga myndigheter och interna beredskapsplaner.

Bollebygds kommuns ansvar är att:

 • se till att samhällviktig verksamhet fungerar
 • sprida samhällsviktig information till dig som medborgare.

Kommunen är i stabsläge för att underlätta samverkan

Stabsläge innebär att kommunledningen är i beredskapsläge för att följa utvecklingen, snabbt kunna utvärdera information och fatta beslut.

Inom alla kommunens förvaltningar pågår planering för hur verksamhet ska kunna bedrivas om läget förvärras eller om det uppstår brist på exempelvis personal eller sjukvårdsutrustning. Två av våra förvaltningar, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, har också gått upp i stabsläge.

Tät samverkan med Länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner i länet

Bollebygds kommun samverkar med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och följer deras inriktning och rekommendationer. I nuläget sker samverkanskonferenser två gånger per veckan.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning av coronaviruset som mycket hög. För att vi inte ska bli smittade eller smitta varandra måste vi alla ta vårt ansvar:

 • stanna hemma när du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk och undvik att träffa andra. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.
 • var uppmärksam om du har symtom så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och/eller illamående.
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, ta dig inte i ansiktet eller i dina ögon och var noga med att hosta och nysa i armvecket eller en pappersnäsduk.
 • besök inte vård- och omsorgsboenden eller äldre anhöriga, även om du känner dig frisk.
 • följ bekräftad information från myndigheter.

Pollensäsongen är här

Då covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Undvik att belasta sjukvården i onödan

De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Sök i först hand information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och via Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer:

Ladda ner: