Mobilmeny.
Coronavirus

Coronaviruset och covid-19

Bollebygds kommun följer dagligen händelseutvecklingen av virussjukdomen covid-19 (coronaviruset). Vi tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter och kommuner i regionen.

Läget kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad om den senaste informationen gällande covid-19 på ansvariga myndigheters webbsidor.

Vi har alla ett ansvar att förhindra att sprida coronaviruset. Följ myndigheternas råd och rekommendationer.

I Bollebygds kommun anpassar vi våra verksamheter och fattar beslut om insatser efter behov.

I menyn finns riktad information till:

Senast uppdaterad 23 november 2020

23 november Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutar om publikgräns på max 8 personer från 24 november.

Läs mer i Länsstyrelsens pressmeddelande om ny publikgräns.länk till annan webbplats

19 november Förlängda skärpta råd för hela Västra Götaland

Med anledning av ökad smittspridning har de skärpta råd som infördes den 29 oktober förlängts den 19 okboter. De skräpta råden gäller nu till och med den 13 december.

Läget är allvarligt. Alla bör följa dessa skärpta råd:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

22 oktober. De särskilda rekommendationerna för personer 70+ tas bort.

Större ansvar nu när samma regler gäller för alla. Se Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre länk till annan webbplats


 • Nya rutiner vid lämning och hämtning av barn vid förskola
  Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.
  Läs mer

 • Extra föreningsstöd att söka
  Pandemin har lett till stora ekonomiska förluster för föreningar i Bollebygds kommun. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 500 000 kronor i extra föreningsstöd som föreningar kan ansöka om att ta del av.
  Läs mer

 • Skärpta råd förlängs i Västra Götaland - situationen allvarlig
  Nu gäller de skärpta råden fram till och med den 13 december.
  Läs mer

 • Slarv kan leda till striktare besöksrutiner på Bollegården
  Personal på Bollegården larmar om att besökare slarvar med de besöksrutiner som satts upp för att hålla smittan borta.
  Läs mer

Viktiga saker som alla kan göra:

 • Håll i, håll ut, håll avstånd och håll kontakten.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste. Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken.
 • För dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats

Ladda ner:

Kommunen tar emot anmälningar om verksamheter som inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Anmälningarna blir en del av urvalet för vilka verksamheter vi väljer att kontrollera trängseln på. Anmälan sker till samhallsbygg@bollebygd.se eller till miljöenheten på telefon 033-430 55 94 vardagar 10.00-12.00.

Du kan lämna en anonym anmälan. Tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Trängsel på andra platser än restauranger

Kommunen ansvarar inte för tillsyn av trängsel på allmänna platser som parker, torg, badplatser, butiker, i kollektivtrafik med mera. Då gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om du ser trängsel på dessa platser bör du vända dig direkt till den som driver verksamheten och hänvisa till denna föreskrift. Föreskriften pekar på allas ansvar, såväl olika verksamheters som varje individs ansvar, att hålla tillräckliga avstånd.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i hela samhället. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Bollebygds kommun.

Vi räknar med att även vi kommer att få smittade inom våra verksamheter. Vi värnar om individens integritet och förtroendet för oss som vårdgivare. Med tanke på vår storlek är frågan extra viktig i vår kommun. Läs mer om vi hanterar integritet och sekretess.öppnas i nytt fönster

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför om att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Vi ber dig även att undvika att dela tvivelaktig information eller rykten. Vi måste alla hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt tips på hur du kan göra för att vara mer källkritisk

Teckenspråk

Information med bildstöd och annan tillgänglig information

English and other languages:

Den 29 oktober: Länsstyrelsen beslutar om en fortsatt begränsning på 50 personer i Västra Götaland länk till annan webbplatstill och med den 19 november.

Vad räknas som en allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Mer detaljerad information om beslutet finns här: Krisinformation - Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du arrangör?

För arrangörer av evenemang finns information från Folkhälsomyndigheten kring riskbedömning: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korsets stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda korserts stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Telefonnummer: 0771-90 08 00
Öppettider: måndag till fredag klockan 12.00-16.00
Alla samtal är anonyma.

Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Fler resurser där kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon:

Kommunen följer utvecklingen noga och arbetar utifrån rekommendationer från ansvariga myndigheter och interna beredskapsplaner.

Bollebygds kommuns ansvar är att:

 • se till att samhällviktig verksamhet fungerar
 • sprida samhällsviktig information till dig som medborgare

Kommunen är i stabsläge för att underlätta samverkan

Stabsläge innebär att kommunledningen är i beredskapsläge för att följa utvecklingen, snabbt kunna utvärdera information och fatta beslut.

Inom alla kommunens förvaltningar pågår planering för hur verksamhet ska kunna bedrivas om läget förvärras eller om det uppstår brist på exempelvis personal eller sjukvårdsutrustning. Två av våra förvaltningar, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, har också gått upp i stabsläge.

Tät samverkan med Länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner i länet

Bollebygds kommun samverkar med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och följer deras inriktning och rekommendationer. I nuläget sker samverkanskonferenser en gång per veckan.