Mobilmeny.
Svenska och ukrainska flaggor vid kommunhuset vajar mot en blå himmel.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina påverkar oss alla. På den här sidan får du de senaste uppdateringarna från kommunen och en sammanställning av ett antal vanliga frågor och svar.

Innehåll på sidan

Vanliga frågor och svar

Hur arbetar Bollebygds kommun med krisberedskap generellt?

Kommunen arbetar kontinuerligt med krisberedskap och är förberedd om en kris eller katastrof inträffar. Kommunen gör risk- och sårbarhetsanalyser och har en krisorganisation som övar regelbundet på olika krisscenarier.

Läs mer om hur Bollebygds kommun arbetar med krisberedskap.

Hur arbetar kommunen specifikt när det gäller kriget i Ukraina?

  • Kommunen följer händelseutvecklingen i nära samarbete med Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.
  • Kommunen arbetar förebyggande och har bland annat inventerat fastigheter och lokaler som kommunen äger eller hyr för att ha en beredskap om det kommer flyktingar som inte har någonstans att bo.
  • Vi arbetar också med att hålla kommuninvånarna informerade genom att lägga ut information på kommunens hemsida.
  • Kommunens krisledningsstab är i dagsläget inte aktiverad men kan snabbt aktiveras för att samordna arbetet och få fram aktuell information till alla som behöver den.

Var hittar jag aktuell information från Bollebygds kommun?

Om det inträffar en kris som påverkar vårt område på något sätt kan du alltid hitta information eller hänvisning till information på kommunens hemsida. Sveriges Radio P4 är vår beredskapskanal om det inte finns tillgång till internet.

Läs mer om Bollebygds kommuns information vid kris.

Hur kan jag stärka min egen hemberedskap?

Ju mer du är förberedd, desto bättre kan vi som samhälle klara en kris. Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag och ordna med vatten, mat och värme.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för en kris (msb.se) Länk till annan webbplats.. MSB har också sammanställt råden i en broschyr, Om krisen eller kriget kommer, som du kan ladda ner Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats. eller hämta ett exemplar i kommunhusets reception.

Det kommer så mycket information hela tiden, hur hanterar jag det?

Som alltid är det viktigt att du är källkritisk till det du hör, söker information hos olika aktörer och inte sprider vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. är den sida där svenska myndigheter samlar säkerställd krisinformation. I stället för att besöka olika myndigheters hemsidor eller vara osäker på vilken information som är bekräftad får du där en samlad bild av krisinformationen.

Att vara källkritisk under en kris är inte lätt och därför har krisinformation.se sammanställt tips för hur du kan öka din förmåga att vara källkritisk och hur du bör agera i sociala medier - Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Myndigheten för psykologiskt försvar Länk till annan webbplats. har gjort filmer för att illustrera hur vilseledning kan påverka dina åsikter, dina handlingar och dina beslut.

Jag känner mig orolig över situationen. Hur hanterar jag min oro?

Det är fullt naturligt att bli orolig i en sådan här situation. Läs mer om vad du kan göra när du är orolig och vilken hjälp du kan få från samhället - Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Hur pratar jag med barn om händelserna i Ukraina?

Barn ser bilder och hör andra prata om krig. Här finns information till barn om kriget i Ukraina: Om kriget i Ukraina - frågor och svar för barn - lilla.krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Barnens Rätt i Samhället, Bris, har också sammanfattat råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn och unga , 77 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf).

Var finns närmaste skyddsrum?

Det finns inga skyddsrum i Bollebygds kommun. Det beror på att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen har gjort bedömningen att Bollebygd inte är en skyddsrumsort.

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Det är viktigt att veta att skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning. Det finns också andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader, i en källare eller tunnel.

Läs mer om skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:
Bra att veta om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.
Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa flyktingar från Ukraina?

Vill du engagera dig eller hjälpa till på något sätt kan du kontakta frivilligorganisationerna som finns i Bollebygds kommun. Kontaktuppgifter hittar du i kommunens föreningsregister.

Om du vill hyra ut lägenheter (ej privatperson) kan du lämna en intresseanmälan hos Migrationsverket (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats..

Skänka kläder eller andra gåvor

Bollebygds kommun har i dagsläget inte möjlighet att ta emot kläder eller andra gåvor till flyktingar från Ukraina.