Mobilmeny.

Information vid kris

Vid en allvarlig händelse eller samhällsstörning finns det flera sätt att få information från Bollebygds kommun.

Kommunens växel, telefon 033-23 13 00, och webbplats www.bollebygd.se Länk till annan webbplats. har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

Kommunen upprättar om det krävs en upplysningscentral för information via telefon till allmänheten. Information lämnas också via Sveriges Radio P4 Sjuhärad på frekvens 102,9.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som lämnas från kommunen alltid först godkänd av krisledningsgruppen.

Kommunens informationspunkter vid kris

Vid en längre tids störning, till exempel ett omfattande strömavbrott, kan du få information vid kommunens informationspunkter.

I vanliga fall hittar du information från Bollebygds kommun här på hemsidan och du kan ringa växeln. Men om en längre tids störning som omfattar ett större område (till exempel Sjuhärad eller hela Sverige) inträffar och att hemsidan eller telefonväxeln därmed inte fungerar, kan du ta dig till en av kommunens informationspunkter för att få eller lämna information.

När används informationspunkterna?

Allvarliga händelser/samhällsstörningar som kan leda till att kommunens informationspunkter behöver användas är:

  • naturhändelser som stormar, översvämningar och snöfall
  • störning i infrastruktur som el-, värme- och vattenbortfall
  • spridning av farliga ämnen och smitta
  • terrordåd, krig och krigsfara.

Här finns kommunens informationspunkter

Informationspunkterna är platser som är strategiskt placerade och utpekade i kommunen. De ska vara en känd öppen plats för medborgarna, till exempel skola/idrottshall, bibliotek, bygdegård, livsmedelsbutik eller församlingshem.

På informationspunkterna kommer information att sättas upp i form av affischer med kommunens logotyp på. Vissa av platserna kan vara bemannade med personal från kommunen.

I Bollebygds kommun finns informationspunkterna på följande platser:
Bollebygd

Biblioteket

Personal

Bollebygd

Församlingshemmet


Bollebygd

ICA Nära


Bollebygd

Hemköp


Bollebygd

Bollegården

Personal

Bollebygd

Bollebygdskolan, idrottshallen

Personal

Töllsjö

Töllsjöskolan, idrottshallen

Personal

Töllsjö

Tempo


Töllsjö

Församlingshemmet


Olsfors

Örelundskolan, idrottshallen

Personal

Hultafors

Bygdegården

Personal

Om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. Varningssystemet omfattar information i radio och tv, samt utomhussignalen som också kallas Hesa Fredrik. Bollebygds kommun har inte någon sådan varningstuta, men det finns fler sätt för dig att få ett VMA.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Att göra vid ett VMA

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Om du vill ha mer information om händelsen kan du följa den i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se Länk till annan webbplats., eller ringa 113 13 (SOS Alarms informationsnummer).