Mobilmeny.

Avgift och information för avfallshantering

Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet.

Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.

Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.

Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett , 240.8 kB, öppnas i nytt fönster. som finns under dokument och blanketter.

Ny renhållningstaxa från och med 1 januari 2021.

Hushållsavfall - åretruntbostäder


Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Storlek på kärl

Hämtning varje vecka*

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning en gång per kvartal

140 liter


2 961 kr (2 369 kr)

2 509 kr (2 007 kr)

2 290 kr (1 832 kr)

190 liter

4 020 kr (3 216 kr)

3 106 kr (2 485 kr)

2 904 kr (2 323 kr)

2 553 kr (2 042 kr)

240 liter

5 479 kr (4 383 kr)

4 231 kr (3 385 kr)370 liter

6 419 kr (5 135 kr)

4 960 kr (3 968 kr)660 liter

10 066 kr (8 053 kr)

7 149 kr (5 719 kr)Inom parantes = utan moms. Tabellen anger årskostnaden.

Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.

* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.

 Extra hämtning av kärl 140 - 660 liters kärl 563 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Hushållsavfall - fritidsbostäder


Taxa 1

Taxa 2

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

140 liter

1 050 kr (840 kr)

788 kr (630 kr)

190 liter

1 109kr (887 kr)

846 kr (677 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.

Inom parantes = utan moms.

Extra hämtning av kärl 140 - 190 liters kärl 563 kronor.
Detta beställar man hos teknisk kundtjänst, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Avgift slamtömning

Storlek på brunn

Avgift

Volym 0-1,9 m³

884 kr (707 kr)

Volym 2-3,9 m³

1 046 kr (837 kr)

Volym 4-5,9 m³

1 219 kr (975 kr)

Volym 6-7,9 m³

1 366 kr (1 093 kr)

Volym 8-9,9 m³

1 528 kr (1 222 kr)

Volym 10-11,9 m³

1 689 kr (1 351 kr)

För extra tömning inom 5 arbetsdagar efter beställning
utanför ordinarie körrutt, tillkommer en
framkörningsavgift med:

563 kr (450 kr)

För extra tömning inom 24 timmar efter beställning
utanför ordinarie körrutt, tillkommer en
framkörningsavgift med:

750 kr (600 kr)

Avgift för framgrävning av brunnslock eller
koppling kostar vid varje tillfälle:

1 538 kr (1 230 kr)

Vid fastighet som kräver flera tömningar per år
och där dessa tidsmässigt kan planeras, utgår
ingen extra framkörningsavgift.


Extra slang per påbörjad 10 meter efter
de 20 meter som ingår.

100 kr (80 kr)

Fyllning av minireningsverk upp till 2,5 kbm,
begärs vid beställningen

609 kr (487 kr)

Hetvattenspolning

375 kr (300 kr)

Om felaktigt material som riskerar att förstöra fordon eller

slamhanteringsanläggning upptäcks vid tömning påförs
en extra avgift.

1 250 kr (1000 kr)

Tömning av filtermaterial från fosforfällor

1 500 kr (1 200 kr)

Vad gäller återfyllning av filtermaterial i fosforfällor så
handhas den tjänsten av entreprenör och detta faller inte
in under taxan. Eventuellt avfall som entreprenören
får ta med sig från fosforfällan debiteras med:

1 125 kr/ton (900 kr/ton)

Inom parantes = utan moms.

Avgift latrintömning

Taxa

Intervall

Avgift

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns året runt

Varannan vecka

9 983 kr (7 986 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns året runt

Var fjärde vecka

6 353 kr (5 082 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns åretrunt

Kvartal

2 228 kr (1 782 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september.

Varannan vecka

4 810 kr (3 848 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september.

Var fjärde vecka

2 678 kr (2 142 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september

Kvartal

1 316 kr (1 053 kr)

Tilläggsavgift för extra hämtning (budning)

Per hämtning

736 kr (589 kr)

Inom parantes = utan moms.