Mobilmeny.

Avgift och information för avfallshantering

Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet.

Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.

Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.

Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett som finns under dokument och blanketter.

Ny renhållningstaxa från och med 1 juni 2020.

Hushållsavfall - åretruntbostäder


Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Storlek på kärl

Hämtning varje vecka*

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning en gång per kvartal

140 liter


2 875 kr (2 300 kr)

2 436 kr (1949 kr)

2 224kr (1 779 kr)

190 liter

3 903 kr (3 122 kr)

3 016 kr (2 413 kr)

2 819 kr (2 255 kr)

2 479 kr (1 983 kr)

240 liter

5 319 kr (4 255 kr)

4 108 kr (3 286 kr)370 liter

6 231 kr (4 985 kr)

4 815 kr (3 852 kr)660 liter

9 773 kr (7 818 kr)

6 940 kr (5 552 kr)Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.

* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.

 Inom parantes = utan moms.

Hushållsavfall - fritidsbostäder


Taxa 1

Taxa 2

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

140 liter

1 020 kr (816 kr)

765 kr (612 kr)

190 liter

1 076 kr (861 kr)

821 kr (657 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.

Inom parantes = utan moms.

Avgift slamtömning

Storlek på brunn

Avgift

Volym 0-1,9 m³

858 kr (686 kr)

Volym 2-3,9 m³

1 016 kr (813 kr)

Volym 4-5,9 m³

1 184 kr (947 kr)

Volym 6-7,9 m³

1 326 kr (1 061 kr)

Volym 8-9,9 m³

1 483 kr (1 186 kr)

Volym 10-11,9 m³

1 640 kr (1 312 kr)

För extra tömning efter beställning utanför
ordinarie körrutt, tillkommer en
framkörningsavgift med:

484 kr (387 kr)

Avgift för framgrävning av brunnslock eller
koppling kostar vid varje tillfälle:

513 kr (410 kr)

Vid fastighet som kräver flera tömningar per år
och där dessa tidsmässigt kan planeras, utgår
ingen extra framkörningsavgift.


Avgift latrintömning


Hämtningsintervall

Avgift

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns året runt

Varannan vecka

9 075 kr (7 260 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns året runt

Var fjärde vecka

5 775 kr (4 620 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas
vid tomtgräns åretrunt

Kvartal

2 025 kr (1 620 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september.

Varannan vecka

4 373 kr (3 498 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september.

Var fjärde vecka

2 434 kr (1947 kr)

Grundavgift där kärlet lämnas vid
tomtgräns fritidshus, hämtning under
perioden 15 maj - 30 september

Kvartal

1 196 kr (957 kr)

Tilläggsavgift för extra hämtning (budning)

Per hämtning

669 kr (536 kr)