Avgift och information för avfallshantering

Om du flyttar till ett radhus eller villa med enskild sophämtning måste du teckna ett renhållningsabonnemang. Det är fastighetsägaren som tecknar avtalet.

Du kan teckna abonnemang för helår eller om du har ett sommarboende, enbart för sommaren 15 maj – 30 september.

Standardstorleken på sopkärl är 190 liter men det finns både mindre och större kärl. Sophämtning sker varannan vecka men det finns möjlighet till andra intervaller.

Om du övertar en fastighet är det viktigt att du tillsammans med den tidigare ägaren fyller i och lämnar in en ägarbytesblankett som finns under dokument och blanketter.

Hushållsavfall - åretruntbostäder


TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

TAXA 4

Storlek på kärl

Hämtning varje vecka *

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning en gång per kvartal

Kärl 140 liter


2 791 kr (2 233 kr)

2 365 kr (1 892 kr)

2 159 kr (1 727 kr)

Kärl 190 liter

3 789 kr (3 031 kr)

2 929 kr (2 343 kr)

2 736 kr (2 189 kr)

2 406 kr (1 925 kr)

Kärl 240 liter

5 164 kr (4 131 kr)

3 988 kr (3 190 kr)Kärl 370 liter

6 050 kr (4 840 kr)

4 675 kr (3 740 kr)Kärl 660 liter

9 488 kr (7 590 kr)

6 738 kr (5 390 kr)Tilläggstaxa 1: Vid hämtning 2 gånger per vecka tillkommer två procent.

* Hämtning en gång i veckan gäller endast i Bollebygds tätort och för flerfamiljshus.

 Inom parantes = utan moms.

Hushållsavfall - fritidsbostäder

 

TAXA 1

TAXA 2

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

Kärl 140 liter

990 kr (792 kr)

743 kr (594 kr)

Kärl 190 liter

1 045 kr (836 kr)

798 kr (638 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj – 30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.

Inom parantes = utan moms.

Avgift slamtömning

Storlek på brunn

Avgift

Volym 0-1,9 m³

833 kr (666 kr)

Volym 2-3,9 m³

986 kr (789 kr)

Volym 4-5,9 m³

1 138 kr (910 kr)

Volym 6-7,9 m³

1 288 kr (1 030 kr)

Volym 8-9,9 m³

1 439 kr (1 151 kr)

Volym 10-11,9 m³

1 593 kr (1 274 kr)

För extra tömning efter beställning utanför ordinarie körrutt, tillkommer en framkörningsavgift med:

470 kr (376 kr)

Avgift för framgrävning av brunnslock eller koppling kostar vid varje tillfälle:

498 kr (398 kr)

Vid fastighet som kräver flera tömningar per år och där dessa tidsmässigt kan planeras, utgår ingen extra framkörningsavgift.

 

Avgift latrintömning

 

Hämtningsintervall

Avgift

Grundavgift där kärlet lämnas vid tomtgräns

Varannan vecka

1 458 kr/period (1 166 kr)

 

Var fjärde vecka

811 kr/period (649 kr)

Tilläggsavgift för byte av kärl inne i toalettutrymme

 

36 kr/hämtning (29 kr)

Tilläggsavgift för extra hämtning (budning)

 

223 kr/hämtning (179 kr)

Hämtning 10 gånger under perioden 15 maj-30 september. Hämtningsintervall varannan vecka.