Mobilmeny.

Bostadsanpassning

Du som på grund av sjukdom eller skada har ett funktionshinder kan ansöka om bidrag från kommunen för att anpassa din bostad.

Bidrag lämnas endast till bostad som används för permanent bruk. Möjligheten att få bidrag för anpassning vid flytt till en ny bostad är begränsade eftersom det då förväntas att den funktionshindrade väljer en bostad som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Om du bor i bostad- eller hyresrätt krävs ett medgivande från fastighetsägaren.

Bidrag kan lämnas till nödvändiga åtgärder som underlättar för den funktionshindrades dagliga liv i hemmet som till exempel att förflytta sig i bostaden, sova, sköta hygienen, laga mat samt att ta sig in och ut från bostaden. Inomhus kan anpassningen gälla borttagande av trösklar, breddning av dörrar och installation av lyftanordningar. Utomhus kan anpassningen gälla uppsättande av räcken och ramper, och rullstolsförråd kan behövas.

Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett. Till ansökan ska ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan specialist bifogas. För dig som är inskriven i kommunens hemsjukvård är det kommunens arbetsterapeut som ansvarar för intyget. För dig som inte är inskriven i hemsjukvården går det bra att vända sig till Närhälsans arbetsterapeut för ett intyg.