Mobilmeny.

Hitta bostad

Här har vi samlat information om Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebo som hyr ut bostäder i kommunen.

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebo

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Bollebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den kommunala allmännyttiga bostadsstiftelsen med uppdraget att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bollebos styrelse utses var fjärde år av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun och stiftelsen står under uppsikt av kommunstyrelsen. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen utan vinstsyfte.

Placeringen utmed RV 40 mellan Borås och Göteborg ger Bollebygds kommun och Bollebo ett mycket fördelaktigt läge. Bollebo har ett varierat utbud av hyresrätter i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö.

Bollebo äger och förvaltar 496 bostäder och 12 lokaler med tillhörande parkerings- och garageplatser. Samtliga bostäder och lokaler är hyresrätter.

Bollebo har ett varierat utbud av bostäder i små områden med trivsamma gårdsmiljöer och valmöjlighet avseende standard och servicegrad erbjuds kunden. Förvaltningen sker miljömedvetet och nära kunden. Stiftelsen har ambitionen att ha välskötta och välunderhållna lägenheter där kunden kan känna sig trygg i sin vardag.

Man kan välja att bo i hyreshus eller radhus. Bollebo har också service- och grupplägenheter på Bollegårdens servicehus.

Privata aktörer

Utöver den kommunala bostadsstiftelsen finns också ett antal privata aktörer som hyr ut och förvaltar bostäder i kommunen. För att inte gynna eller missgynna någon enskild aktör kan Bollebygds kommun inte sammanställa förteckningar över dessa aktörer.