Kommunal tomtkö

Välkommen att ställa dig i Bollebygds kommuns tomtkö. Tomtkön är till för privatpersoner som vill köpa en småhustomt för att bygga ett eget boende.

Du kan fylla i anmälan direkt här på webben, eller skriva ut anmälningsblanketten till höger och skicka in. För att registreras i tomtkön måste du även betala in en anmälningsavgift om 300 kronor, som också gäller som avgift för innevarande kalenderår. Därefter betalar du en avgift om 300 kronor per år.

Observera att registrering i tomtkön görs först när både anmälan och inbetalning kommit in. Inbetalning görs genom att avgiften sätts in på Bankgiro 5932-7304. Märk betalningen med "tomtkö" samt ditt namn och personnummer.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna hantera ärendet. Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för att få ärendet slutfört. För att använda dina uppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för i formuläret. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under Om webbplatsenöppnas i nytt fönster.

Innan du skickar in anmälan ska du också ha tagit del av kommunens regler för tomtkö.Här kan du ange om du/ni har önskemål om tomt eller småhus inom ett visst område. Uppgiften är enbart underlag för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt/småhus.