Mobilmeny.

Kommunal tomtkö

Välkommen att ställa dig i Bollebygds kommuns tomtkö. Tomtkön är till för privatpersoner som vill köpa en småhustomt för att bygga ett eget boende.

Du kan fylla i anmälan direkt här på webben, eller skriva ut anmälningsblanketten till höger och skicka in. För att registreras i tomtkön måste du även betala in en anmälningsavgift om 300 kronor, som också gäller som avgift för innevarande kalenderår. Därefter betalar du en avgift om 300 kronor per år.

Observera att registrering i tomtkön görs först när både anmälan och inbetalning kommit in. Inbetalning görs genom att avgiften sätts in på Bankgiro 5932-7304. Märk betalningen med "tomtkö" samt ditt namn och personnummer.

Viktigt att veta innan du anmäler dig

Innan du skickar in anmälan ska du också ha tagit del av kommunens regler för tomtkö. Bland annat gäller att om du som sökande eller medsökande tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigast efter fem år.

Godkännande av digitala utskick

Genom att ange din e-postadress i anmälningsformuläret och bocka i rutan för godkännande av digitala utskick medger du att Bollebygds kommun skickar information om tomtkön till dig via e-post, även erbjudande om tomter.

Anmälan till kommunal tomtkö

Om dina personuppgifter

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna hantera ärendet. Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för att få ärendet slutfört. För att använda dina uppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för i formuläret.
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Har du köpt en tomt i Bollebygds kommun de senaste fem åren? * (obligatorisk)
Enligt reglerna för tomtkön i Bollebygds kommun får du inte ställa dig i kö om du köpt en tomt i Bollebygd de senaste fem åren.
Har du köpt en tomt i Bollebygds kommun de senaste fem åren?


Personuppgifter
PersonuppgifterHär kan du ange om du/ni har önskemål om tomt eller småhus inom ett visst område. Uppgiften är enbart underlag för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt/småhus.
Godkännande av digitala utskick
Godkännande av digitala utskick


Årsavgift 2024 för registrerade

Inbetalningsinformation om årsavgiften för den kommunala tomtkön för 2024 skickades ut till alla registrerade i tomtkön under vecka 4.

Brev med information om årsavgiften skickas enbart till den postadress du/ni själva har angivit till oss. Vi skickar inga påminnelser eller fakturor.

Avgiften ska vara Bollebygds kommun tillhanda senast 2024-02-28.

Om avgiften inte betalas in i tid stryks man från tomtkön.

Praktisk information

Belopp att betala: 300 kronor
Sista inbetalningsdag: 28 februari 2024
Inbetalning görs till: BG 5932-7304
Ange ”tomtkö” och namn som meddelande vid inbetalningen.