Mobilmeny.
Vy över kommande Tyftet 3

Kommande områden

Samhällsbyggnadsförvaltningen projekterar för kommande försäljning av småhustomter inom Bergadalen (etapp 2 och 3). Tomterna på Bergadalen beräknas vara klara för försäljning under 2022/2023.

Inom Bergadalen kommer cirka 20 kommunala tomter och 15 privata tomter tas fram.

På längre sikt arbetar förvaltningen med översiktsplan, planprogram samt detaljplaner för flera områden, bland annat i syfte att möjliggöra bostäder. Du kan läsa mer om kommunens pågående planarbeten via länken »