Vy över nybyggda hus på Tyftet

Lediga tomter

Om du är intresserad av tomt eller småhus i Bollebygds kommun har du möjlighet att anmäla ditt intresse till kommunens tomtkö. De tomter som kommunen tar fram erbjuds först till tomtkön innan de släpps till allmänheten. Här hittar du information om lediga kommunala tomter.

Prenumerera på lediga tomter

Om du vill prenumerera på lediga tomter skriver du in din e-postadress, klickar i prenumerera och klickar på ok. Din e-postadress sparas i vårt webbpubliceringssystem och vi behöver den för att du ska kunna få ett mejl varje gång vi publicerar ny information. Den sparas så länge du vill prenumerera på vår information. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under ”Om webbplatsen”.

Du kan också prenumerera på andra nyheter och information via vår samlingssida för prenumerationer.

Hantera prenumeration

Aktuella tomter

Nu släpps åtta villahustomter inom Tyftet etapp tre till den kommunala tomtkön.

Under juni skickas information ut till alla som står i tomtkön. De trettio första i tomtkön ges möjlighet att anmäla intresse för att köpa en av tomterna. Om tomterna inte fördelas till de översta trettio i tomtkön kommer övriga i tomtkön att få möjlighet att anmäla intresse för att köpa tomt. Eventuella kvarstående tomter kan därefter säljas till privatpersoner eller exploatörer.

Intresseanmälan ska ha kommit in till kommunen senast den 7 augusti 2020 i den första fördelningsomgången. Därefter sker fördelning av tomterna under augusti och september 2020.

Du kan läsa mer om kommande områdenlänk till annan webbplats i menyn.  


Töllsjö

Bäcken 1:27 (vid Trallvägen). Fastigheten är 1 258 kvadratmeter och omfattas av detaljplan från 1975 som medger ett friliggande småhus i en våning. Pris: 300 000 kronor. Här finner du länkar till ytterligare information om tomten:

Illustrationskartalänk till annan webbplats

Planbestämmelserlänk till annan webbplats

Plankartalänk till annan webbplats

Tomtkartalänk till annan webbplats

Att söka tomt

Det krävs inte att du är registrerad i tomtkön för att lämna in en intresseanmälan, men läs gärna igenom gällande regler för tomtkönlänk till annan webbplats för mer information om processen att köpa tomt av kommunen.