Mobilmeny.

Om försörjning när du söker tobaksförsäljningstillstånd

När du söker tobaksförsäljningstillstånd eller serveringstillstånd, vill vi veta hur du har försörjt dig de senaste tre (3) åren. Oftast får vi veta din inkomst i remissvar från Skatteverket.

Se följande för de två olika alternativen.

Alternativ 1

Om svaret vi får från Skatteverket visar att du haft en inkomst som man kan leva på räcker det oftast för oss.

Alternativ 2

Ibland händer att svaret från Skatteverket visar att du haft en mycket låg inkomst eller ingen alls. Vi ber då att du ska förklara hur du har försörjt dig. Vi vill se en skriftlig redovisning av att du har haft pengarna som du levt på och en förklaring på varifrån du fått dem. I alla situationer ska du redovisa hela kontoutdrag från banken med saldo och datum.

Exempel

Överskott av näringsverksamhet.
Du har haft enskild firma, handelsbolag (HB) eller kommanditbolag (KB) och levt på överskott från ditt företag.

 • Då visar du din bokföring där man ser dina insättningar och uttag i företaget, styrkt med bankkontoutdrag.

Inkomst i annat land (du har tjänat dina pengar i ett annat land).

 • Då visar du din inkomstdeklaration eller motsvarande från det
  landet.

Lånat pengar

Du har lånat pengar, till exempel av en bank, ett företag eller en privatperson.

 • Då visar du ett utdrag från ditt konto på banken, där det syns att du har fått lånet inbetalat på ditt konto. Du visar också ditt skriftliga avtal med den som har gett dig lånet.
 • Om lånet är från en privatperson visar du också hur den som har hjälpt dig med pengar har fått sina pengar.

Försörjd av annan person

Din partner eller någon annan person har haft inkomster som ni levt på. Då visar du den personens inkomstdeklarationer som visar vilka inkomster hen har haft. Annars kan du visa följande:

 • Utdrag från den personens bankkonto som visar att hen har haft pengar att försörja också dig.
 • Du visar också hur den som har försörjt dig har fått sina pengar.

Gåva

Om du har fått pengar i gåva visar du:

 • Utdrag från ditt konto på banken där det syns att du har fått pengarna inbetalade på ditt konto.
 • Du visar också ett kontoutdrag från den som har gett dig pengar som visar att hen har haft pengarna och fört över pengarna till ditt bankkonto. Datum och belopp på de båda kontoutdragen ska stämma överens.
 • Du visar också hur den som har hjälpt dig har fått sina pengar. Tänk på att redovisningen i alla situationer ska innehålla hela kontoutdrag med saldo och datum.